Catalysts er en av organisasjonene som har fått støtte fra LNU Mangfold og inkludering i 2016. De laget fotballturnering mellom beboerne på et lokalt asylmottak og Stabæk fotball. Foto: Catalysts

LNU Mangfold og inkludering trenger tildelingsutvalg

Vil du være med på å bestemme hvilke prosjekter som får støtte? Bli med i tildelingsutvalget.

LNU Mangfold og inkludering støtter prosjekter som viser fram det positive i et mangfoldig samfunn. Prosjektene som får støtte tar opp temaer knyttet til mangfold, inkludering og deltakelse, og man kan få inntil 75 000 kroner per prosjekt. 

Nå trenger vi nye medlemmer til tildelingsutvalget for støtteordningen! 

Hva gjør et tildelingsutvalg? 

Tildelingsutvalget er et demokratisk valgt organ som beslutter hvilke prosjekter som får støtte. De jobber i henhold til retningslinjene for støtteordningen.

Å være med gir mulighet til å engasjere deg og lære mer om alle de positive mangfold og inkluderingstiltak som settes i gang landet rundt. Det vil også gi økt innsikt i hvordan en prosjektstøtteordning fungerer og forvaltes, samt erfaring i å vurdere prosjekter og organisasjoner.

Ditt engasjement vil være for ett år av gangen og du må være med på tre møter i tildelingsutvalget i året.

Om du ønsker å være med må du nomineres av en av LNU sine medlemsorganisasjoner. Fristen for å nomineres er 21. mai. Ta kontakt med organisasjonsrådgiver Cecilie Prebensen for mer informasjon. 

Meld din interesse her

#inkludering #mangfold #organisasjon #støtteordning #tildelingsutvalg

Publisert 3. mai 2017

Kontaktperson

  • Cecilie Prebensen

    Organisasjonsrådgiver, nettverk og utvikling

    995 91 190
    cecilie@lnu.no

Topp