Marie Moe og Daniel Overskott er klare til å gjøre en innsats for at barn og unge skal bli lyttet til - også i internasjonale prosesser.

Maria og Daniel er ungdomsdelegater – nå reiser de til New York

Maria Moe (23) og Daniel Overskott (27) er ungdomsdelegater, og reiser til New York og FNs generalforsamling torsdag 28. september.

På Barne- og ungdomstinget ble Maria Moe (23) fra KrFU og Daniel Overskott (27) fra Norges kristelige student- og skoleungdomslag valgt som nye ungdomsdelegater. De skal ha menneskerettigheter som tema. 

Torsdag 28. september reiser de til New York for å tale for hele FNs generalforsamling, og for å være en del av den norske FN-delegasjonen. 

Flyktningers rettigheter 

Overskott forteller at det er hans store engasjement for mennesker på flukt som har gjort at han valgte å søke om å bli ungdomsdelegat. 

– De siste syv årene har jeg jobbet som frivillig og ansatt ulike steder for å skape møteplasser mellom flyktninger og nordmenn. Jeg brenner for flyktningers rettigheter og ønsker å jobbe for flyktningers sak og dele erfaringer gjennom FN, sier han.

Han er også opptatt av å jobbe mot menneskehandel og for trosfrihet. 

– Jeg håper å kunne jobbe med saker som omhandler menneskerettigheter for flyktninger, ofre for menneskehandel eller trosfrihet. Jeg ser også frem til å finne gode ideer for hvordan vi kan styrke ungdomsmedvirkning i FN og medlemslandene, sier han. 

Ytringsfrihet 

Moe har jobbet mye med internasjonale spørsmål, særlig gjennom sitt engasjement i KrFU. Hun forteller at hun ønsker å vise hvor viktig det er at barn og unge blir tatt på alvor i internasjonale prosesser.

– Jeg gleder meg mest til å få delta i internasjonale prosesser og jobbe der for at barn og unge skal bli hørt og tatt på alvor i saker som angår dem. Jeg gleder meg til å representere barn og unge i Norge, og til å jobbe for saker som de bryr seg om og som er viktige for dem, sier hun.

Det er ikke bare ungdomsmedvirkning Moe brenner for. Hun er også opptatt av blant annet ytringsfrihet. 

Jeg ser frem til å jobbe med viktige saker som ungdomsmedvirkning, seksuell reproduktiv helse og rettigheter og ytringsfrihet.

 

#FN #krfu #laget #ungdomsdelegat #ungdomsdelegater

Publisert 3. mai 2017

Kontaktpersoner

Topp