Foto: Jarand Ullestad/LNU

Her er noen av vedtakene fra Barne- og ungdomstinget

Enklere hverdag for den unge frivilligheten, mer deltakelse i demokratiet og rett til å delta i internasjonale fredsforhandlinger var noen av temaene.

Nederst på denne siden kan dere laste ned resolusjonene fra Barne- og ungdomstinget 2017. Vi understreker at dette er midlertidige versjoner. 

Oversikt: 

Lytt til unge – utvid demokratiet inneholder blant annet en liste på 11 krav for hvordan man kan gjøre nettopp det som står i resolusjonens tittel: Lytte til unge, og utvide demokratiet. 

Bruk av offentlige lokaler til kulturell, politisk, religiøst og ideell virksomhet handler om at barne- og ungdomsorganisasjonene ønsker seg tilgang på skolelokaler og andre offentlige eide lokaler på ettermiddags- og kveldstid. 

Enklere hverdag for unge frivillige tar opp et alvorlig problem for barne- og ungodmsorganisasjonene. Det tar for lang og for mye tid å søke midler, rapportere, skaffe seg oversikt over ulike støtteordninger. Denne resolusjonen inneholder åtte tiltak for hvordan hverdagen for unge frivillige kan bli enda enklere. 

I frontlinja: Ungdom, fred og forsoning handler om FNs sikkerhetsråds ungdomsresolusjon – formelt kalt 2250 – ungdom, fred og sikkerhet. I denne resolusjonen krever Barne- og ungdomstinget at Norge skal ta en ledende rolle i FN når det kommer til arbeidet med ungdomsresolusjonen. 

#but #lnu #politikk #resolusjon #vedtak

Publisert 9. mai 2017

Kontaktpersoner

Topp