Styreleder i LNU, Stian Seland er skuffa over at regjeringen ikke fortsetter med forsøk rundt stemmerett for 16-åringer. Foto: LNU

16-åringer får ikke lenger stemme i lokalvalg

Regjeringen avslutter forsøkene med stemmerett for 16-åringer. - Skuffende, sier Stian Seland.

– Vi er dypt skuffet og krever at Stortinget tar ansvar for at 16- og 17-åringene får stemme i lokalvalget i 2019, sier Stian Seland, styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Som en forsøksordning har 16- og 17-åringer har fått stemme i 20 kommuner i de to siste lokalvalgene. I kommuneproposisjonen, som ble lagt frem for Stortinget i dag, avbryter regjeringen videre forsøk med nedsatt stemmerettsalder.

Trist for demokratiet

– Det er svært trist for demokratiet at regjeringen avbryter arbeidet med stemmerett for 16-åringer. To stemmerettsforsøk har vist oss at stemmerett for 16-åringer fungerer, og at det er på tide å slippe til 130 000 flere borgere i demokratiet, sier Stian Seland, styreleder i LNU. 

I forsøksvalgene hadde 16- og 17-åringene valgdeltakelse på høyde med resten av befolkningen og mye høyere enn andre førstegangsvelgere. Samtidig viste evalueringen at det ble valgt inn flere unge folkevalgte i kommunene som hadde forsøk.

– Regjeringen vet at det fungerer å senke stemmerettsalderen, og skriver om det i proposisjonen. Likevel avbryter de alt videre arbeid. Her er det ideologiske skylapper som hindrer dem i å videreutvikle det norske demokratiet, sier Seland.

Over 100 kommuner ville prøve ut stemmerett for 16-åringer hver gang det var forsøk, og 167 kommuner ga på eget initiativ 16-åringer stemmerett i folkeavstemninger om kommunesammenslåing. 

– Disse tallene understreker at mange rundt omkring i landet mener at 16- og 17-åringene burde få være med i demokratiet, sier Seland. 

Publisert 11. mai 2017

Topp