Catalysts er en av organisasjonene som har fått støtte fra LNU Mangfold og inkludering i 2016. De laget fotballturnering mellom beboerne på et lokalt asylmottak og Stabæk fotball. Foto: Catalysts

Jobbe mot radikalisering og ekstremisme?

Kanskje du har svaret på hvordan vi best mulig kan gjøre nettopp det? Søk om støtte gjennom LNU Mangfold og inkludering.

Ønsker du å gjennomføre et prosjekt som forebygger radikalisering og ekstremisme? Da er LNU Mangfold og inkludering noe for dere.

Støtteordningen gir støtte til prosjekter som har som mål å ta opp viktig tema knyttet opp til radikalisering og ekstremisme, tar et oppgjør med diskriminering eller som gjennom aktiviteter forebygger eller motvirker radikalisering og utenforskap.

Eksempler på prosjekter som har fått støtte tidligere er:

  • Stopp Hatprat-kampanjen – En ungdomskampanje for menneskerettigheter og mot hatprat på nett
  • Frie ord og frie tanker – en seminarserie om ytringsfrihet arrangert av Aurora ungdomsforening
  • Forebygging av ekstremisme og radikalisering gjennom kunnskap om Islam. En workshop med en imam som har spesialisert seg på tema og som tar opp viktig tiltak som kan forebygge og bidra til deradikalisering. Arrangert av Tsjetjsensk ungdomsforening

Har du eller dere ideer til prosjekter? Søkere kan få opp til 75.000 kroner per prosjekt, og neste søknadsfrist er allerede 1. juni. 

Les mer om LNU Mangfold og inkludering. 

#inkludering #LNU Mangfold og inkludering #mangfold #søknadsfrist

Publisert 18. mai 2017

Kontaktperson

  • Cecilie Prebensen

    Organisasjonsrådgiver, nettverk og utvikling

    995 91 190
    cecilie@lnu.no

Topp