Foto: Jarand Ullestad/LNU

– Frivilligheten er hjertet i det norske samfunnet

Her er LNUs innspill til regjeringens frivillighetsmelding.

Innlegg holdt av styreleder Rode Hegstad på regjeringens innspillsmøte om den nye Frivillighetsmeldingen, 12.06.17: 

Kjære alle sammen,

Mitt navn er Rode Hegstad og jeg er styreleder i LNU, en sammenslutning av 96 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Våre organisasjoner har over 400 000 medlemmer og over 11 000 lokallag over hele landet.

Denne dagen har jeg gledet meg til. Frivilligheten er hjertet i det norske samfunnet. Men frivillig engasjement kommer ikke fra løse luften – den begynner et sted.

Den unge frivilligheten i Norge er stor, og den vokser. De siste ti årene har organisasjonene fått nesten 90 000 flere medlemmer. Det er ikke bare én type organisasjoner som vokser – derimot ser unge ut til å være mer engasjert i alt fra miljøpolitikk og friluftsliv til sjakk og dataspill.

For mange er det å være aktiv i speiderlaget, i elevrådet eller i ungdomspartiet starten på et frivillig engasjement som varer livet ut. Barne- og ungdomsorganisasjonene rekrutterer bredere enn de fleste andre fritidsaktiviteter, og de gir unge mestring, vennskap, meningsfull fritid, demokratiforståelse og innflytelse. Vi ruster unge til å mestre resten av livet.

Derfor er det så viktig at den unge frivilligheten er pekt ut som et hovedtema for denne stortingsmeldingen. Vi la alle som ønsker det starte et livslangt frivillig engasjement allerede når de er unge.

Sårbar frivillighet

Den unge frivilligheten er verdifull, men også sårbar. Med få ansatte, lite midler og veldig rask utskiftning skal det lite til før krav fra offentlige myndigheter kveler frivillig engasjement.

Det har skjedd mye bra for den unge frivilligheten de siste ti årene – høyere grunnstøtte, mer til Frifond og momskompensasjonsordningen er eksempler på det. Men utviklingen går ikke bare rett vei.

Vridningen fra frie midler til stadig flere prosjektstøtteordninger har skapt merarbeid og byråkrati for organisasjonene. Flere krav til søknader og rapportering stjeler tid fra aktivitet. Det har blitt vanskeligere – og dyrere – og for organisasjonene å finne lokaler til sine aktiviteter, særlig for nasjonale helgearrangementer.

Den nye fraværsgrensa i videregående skole gjør det vanskeligere for de frivillige å delta på landsmøter og liknende, som vi alle vet utgjør bærebjelken i et organisasjonsdemokrati.

For noen få uker siden vedtok DNB at unge ikke lenger får administrere bedriftskonti, en form for aldersdiskriminering som gjør livet vanskeligere for unge økonomiansvarlige i lokallag over hele landet.

Disse temaene – frie midler, forenkling, lokaler, aldersdiskriminering, og mye mer – meldingen omtale.

En inkluderende frivillighet

Meldingen må også stille spørsmål som ikke har enkle svar. Hvordan inkluderer vi flyktninger, innvandrere, unge med utsatt sosial bakgrunn og andre underrepresenterte grupper i frivilligheten?

Hvordan leder vi uorganiserte unge frivillige inn i medlemsorganisasjoner, hvor de kan utvikle sitt engasjement ytterligere?

Hvordan utvikler folks frivillige engasjement seg gjennom livet, og hvordan kan frivillige organisasjoner møte denne utviklingen?

Hvordan bruker vi mulighetene i digital innovasjon for å forenkle hverdagen for frivillige? For eksempel, når kommer den nasjonale portalen lokalerforfrivilligheten.no, hvor en frivillig med noen få tastetrykk kan låne den lokale skolen til et seminar?

Hvordan skaper vi bærekraftig engasjement i en tid hvor unge melder om stadig mer stress og psykiske plager? I et prestasjonsbasert samfunn er det ikke så rart at også frivilligheten kan bli en arena hvor barn og unge opplever prestasjonspress. Dagens unge er særlig sårbare for dette presset. Hvordan sikrer vi at frivilligheten er et sted for mestring og glede, ikke prestasjonspress og nederlag?

Livslangt engasjement

Kjære alle sammen,

Jeg har vokst opp i frivilligheten. Jeg har vokst opp med å beundre frivillige, og da andre 12-åringer gledet seg til å bli tenåring og få være lengre ut om kvelden, gledet jeg meg til å få lov å være frivillig på leir. Den gleden unner jeg alle.

En frivillighetspolitikk som funker, er en frivillighetspolitikk som starter med den gleden. Gleden ved å yte det lille ekstra for å gjøre andres hverdag bedre. Gleden ved å mestre nye ting sammen med andre. Gleden ved å bli hørt og få være med og bestemme.

Det er gleden som alle oss, unge og gamle, i frivilligheten. Politikken for frivillig sektor kan dyrke eller true den gleden.

Vi trenger en politikk for framtidas frivillighet – og den begynner i den unge frivilligheten.

#frivillighet #frivillighetsmelding #grunnstøtte #høring #inkludering #innspill #stortingsmelding

Publisert 12. juni 2017

Kontaktpersoner

  • Jan Halvor Vaag Endrerud

    Politisk rådgiver, nasjonale spørsmål

    478 41 640
    halvor@lnu.no

Topp