Nå kan dere bruke Vipps til å kreve inn kontingenter. Foto: DNB/Olav Mellingsæter

Dere kan nå kreve inn kontingenter med Vipps

Hurra! Medlemmer som betaler kontingent med Vipps kan nå regnes som tellende medlemmer og generere støtte gjennom Frifond organisasjon.

Vi ønsker å se den unge frivilligheten vokse på raskest og enklest mulig måte, og gjøre det så enkelt som mulig å få støtte til å drive med det organisasjonene våre kan best: aktivitet for barn og unge. 

Høsten 2016 gikk vi i LNU ut med en anbefaling om å ikke bruke Vipps til å kreve inn kontingenter.  Etter endringer i Vipps-systemene, kan vi også endre anbefalingen vår. Vi åpner nå opp for at medlemmer som har betalt kontingent via Vipps kan regnes som tellende medlemmer i Frifond organisasjon. 

Ny Vipps-portal

Vi har lenge jobbet med Vipps og DNB for å finne en løsning på dette, for å gjøre verving og kontingentbetalinger enklest mulig for dere i medlemsorganisasjonene våre. Det har vi nå fått til! 

Før den nye portalen kom på plass var hovedutfordringen at det ikke var mulig å spore kontingentbetalingene tilbake til hvert enkelt medlem på en god nok måte. Det er et problem når Frifond organisasjon kommer på oppfølgingsbesøk, blant annet for å kontrollere at medlemmer som står oppført som tellende medlemmer faktisk har betalt kontingent. 

Med Vipps bedrift sin nye portal er denne utfordringen løst, forutsatt at dere tar vare på salgsrapporter til vi kommer på oppfølgingsbesøk. 

For at vi skal kunne godkjenne kontingentbetaling via Vipps må dere: 

  • Bruke Vipps bedrift
  • Ta vare på salgs- og oppgjørsrapporter i Vipps for den perioden dere har brukt det (se retningslinjer for Frifond organisasjon §13.4 for spesifisering)
  • Opprette et eget utsalgssted i Vipps, kun for kontingentbetalinger 
  • Ha gyldig innlogging til Vipps-portalen tilgjengelig når vi kommer på oppfølgingsbesøk 

Ta kontakt med organisasjonsrådgiver Kristin Tufte om dere har spørsmål om Vipps og kontingentinnkreving.  

#DNB #kontingent #støtteordning #Vipps

Publisert 19. juni 2017

Topp