Fotballkompis - hvor unge flyktninger spiller fotball sammen med andre unge - er et av prosjektene som har fått støtte gjennom LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs arv. Her lader de opp til Norway Cup 2017.

Flyktninger finner seg en fotballkompis

Røde Kors ungdom arrangerer fotballtreninger, hvor enslige mindreårige flyktninger spiller fotball sammen med nordmenn.

Fotballkompis er et samarbeidsprosjekt mellom Streetfootball Norge og Røde Kors Ungdom. Utgangspunktet var at ti enslige mindreårige flyktninger skulle trene sammen med ti unge nordmenn som et integreringsprosjekt. Nå har det blitt mange flere, og interessen kommer både fra flyktninger og fra norske ungdommer.

Ungdommene er rekruttert i samarbeid med skoler, lokale fotballklubber, Byomfattende senter for enslige mindreårige flyktninger og NAV-kontorer, i tillegg til at en del av ungdommene har hørt om prosjektet gjennom venner.

Vi besøkte prosjektet mens de ladet opp til Norway Cup 2017. 

#fotball #Prosjekteksempel #røde kors ungdom

Publisert 15. juli 2017

Topp