Natur og ungdoms inkluderende miljøsommer i Lofoten

Målet var å gjøre sommerleir mer tilgjengelig for nye grupper, gjennom prosjektet "Inkluderende miljøsommer".

Natur og ungdom ønsket å åpne opp sommerleiren sin for nye grupper barn og unge. Blant hovedmålgruppene var barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser og barn og unge med kort botid i Norge. 

Publisert 1. august 2017

Kontaktpersoner

  • Rine Holmsen

    Avdelingsleder, forvaltning

    23 31 05 87
    rine@lnu.no

Topp