Å sørge for gode konsertopplevelser for barn og unge er en viktig del av Den kulturelle skolesekken. Her holder Anna Kajander konsert for deltakerne på Natur og ungdoms sommerleir i Lofoten.

Vil du påvirke kulturkronene til barn og unge?

LNU skal oppnevne medlemmer til et nytt ungdomsråd i Kulturtanken - Den Kulturelle Skolesekken.

Kulturtanken er sammenslåingen av Den Kulturelle Skolesekken og Rikskonsertene, og tilbyr kunst- og kulturopplevelser til barn og unge over hele landet. I år er det første gang Kulturtanken skal ha et ungdomsråd, og LNU skal oppnevne tre representanter til rådet. 

– Det er veldig bra at Kulturtanken vil ha unge med i styringen av kulturkronene til barn og unge. Vi gleder oss til å oppnevne unge frivillige som kan utfordre og videreutvikle Den Kulturelle Skolesekken og andre viktige kulturtilbud, sier Rode Margrete Hegstad, styreleder i LNU.

Forvalter flere hundre millioner kroner

Kulturtanken forvalter over 250 millioner kroner fra overskuddet til Norsk Tipping til kulturtilbud til barn og unge. Ungdomsrådet skal gi råd til Kulturtankens arbeid, og aktuelle spørsmål det neste året er hvilken rolle livsmestring, teknologi, medborgerskap og mangfold skal spille i Kulturtankens tilbud.

Rådet vil ha om lag fire møter i året, og første møte er lørdag 7. oktober. Du kan lese mer om Kulturtanken her.

Må nomineres fra en organisasjon

Alle som er medlem i en av LNUs medlemsorganisasjoner, kan stille. I tillegg må du være nominert av en av LNUs medlemsorganisasjoner. Når du fyller ut søknadsskjemaet under, må du legge med nominasjonsbrev fra sentralleddet i organisasjonen som har nominert deg.

LNU oppnevner representantene til ungdomsrådet innen utgangen av september. Medlemmer av ungdomsrådet blir valgt for ett år av gangen.

Søknadsfrist er fredag 15. september. Nominasjoner skjer via skjemaet under:

Fill out my online form.

#kulturtanken

Publisert 11. august 2017

Topp