Også de yngste får bidra: Barnehagebarna har laget tegninger som beskriver det de mener er viktigst for at barn har det bra.

Oppfyller Norge egentlig FNs barnekonvensjon?

Det blir lansering av barnas rapport til FN tirsdag 26. september klokka 08.30.

Oppfyller Norge egentlig FNs barnekonvensjon? Får barn og unge den beskyttelsen de har krav på? Hva mener barn og unge selv om hva som er viktig for deres deltakelse? Hvilke spørsmål har de til politikerne, og hvilke svar får de? 

Forum for barnekonvensjonen og Barneombudet ønsker velkommen til trippel rapportlansering med presentasjoner og samtaler om status for barns rettigheter i Norge anno 2017.

Vi i LNU har, sammen med Press, ledet og koordinert arbeidet med barnas rapport i Forum for barnekonvensjonen, og er stolte av arbeidet som gruppa har lagt ned. Lanseringen av rapportene blir på Kulturhuset i Oslo, tirsdag 26. september klokka 08.30-10. Frokost serveres fra 08.00. 

Du kan melde deg på her

Leveres til FNs barnekomité

Oppfyllelse av FNs barnekonvensjon overvåkes gjennom jevnlige rapporter til FNs barnekomité. Norge leverte sin sjette og syvende rapport i oktober 2016.

Barneombudet har som mandat å overvåke hvordan barnekonvensjonen oppfylles i Norge og skriver en egen supplerende rapport til FNs barnekomité. Også store deler av sivilt samfunn lager sin rapport gjennom et nettverk av organisasjoner og interessegrupper; Forum for barnekonvensjonen.

Kidza har rett

Forum for barnekonvensjonen og Barneombudet har denne gangen lagt til rette for at barn og unge har fått lage sin egen rapport til FNs barnekomite. 758 barn og unge har bidratt direkte, og deres bidrag har resultert i rapporten «Kidza har rett!».

I begynnelsen av oktober skal disse tre rapportene presenteres for barnekomiteen, og i mai 2018 er det duket for en hel dag med dialog mellom komiteen om norske myndigheter. Denne dialogen resulterer i FNs barnekomités anbefalinger til Norge om hvordan barnekonvensjonen kan oppfylles på en bedre måte for barn i Norge.

#barnekonvensjonen #barneombudet #FN #rettigheter

Publisert 29. august 2017

Kontaktpersoner

  • Cecilie Prebensen

    Organisasjonsrådgiver, nettverk og utvikling

    995 91 190
    cecilie@lnu.no

Topp