Foto: Jarand Ullestad/LNU

Etterlysning: Modige frivillighetspolitikere

I Norge er vi verdensmestere i frivillighet, så hvorfor har ikke frivilligheten en større plass i valgkampen?

I Norge er vi verdensmestere i frivillighet, ikke bare i valgkampen. Hver dag, året rundt legger nordmenn ned en frivillig innsats for det de brenner for. Likevel er de eneste gangene jeg har hørt frivilligheten bli nevnt denne valgkampen når politikere freidig lover den bort til å oppfylle valgløftene de selv ikke har penger til å holde.

Man kan ikke love bort frivilligheten

Helseminister Bent Høie er et av mange eksempler på dette. Han har lovet alle eldre en time aktivitet hver dag, og tenker å innfri løftet selv om han har gått tom for penger. Helseministerens løsning er at ”ansatte og frivillige” skal sørge for at eldre får den timen med aktivitet som han lovet dem.

Her har helseministeren misforstått noe helt sentralt: Frivilligheten er de mange tusen frivillige som gjør en fantastisk innsats for eldre og andre grupper helt på eget initiativ, ikke gratisarbeidere som stiller opp på kommando når politikerne trenger at et problem løses uten at de vil bruke penger på det. Politikernes jobb bør være å støtte opp om frivilligheten, ikke å love den bort.

Vi trenger politikere som gjør hverdagen enklere for unge frivillige, ikke som lover bort frivilligheten for å gjøre sin egen hverdag enklere.

Frie midler, ikke prosjektmidler

Også barne- og ungdomsfrivilligheten loves bort til mange gode formål det ikke er vår oppgave å løse. Politikerne finner til stadighet opp nye prosjektstøtteordninger organisasjonene kan få penger fra – men bare om vi løser en oppgave som er det offentliges ansvar å løse. Det kan være alt fra integrering til fattigdomsbekjempelse.

Vridningen fra frie midler til stadig flere prosjektstøtteordninger skaper merarbeid og byråkrati for organisasjonene. Ironisk nok fører prosjektstøtteordninger til flere krav om søknader og rapportering, som stjeler tid fra aktivitetene vi driver med

Frie midler er nøkkelen til en fri, aktiv og inkluderende frivillighet. Vi trenger politikere som ser den unge frivillighetens egenverdi, og som gir oss penger til å drive med de aktivitetene vi selv ønsker. Det vil gi sterkere organisasjoner, bredere rekruttering og bedre inkludering.

Verdensmestere i frivillighet

Den unge frivilligheten er verdifull, men også sårbar. Med få ansatte, lite midler og veldig rask utskiftning skal det lite til før krav fra offentlige myndigheter kveler frivillig engasjement.

Barne- og ungdomsorganisasjonene er en viktig fritidsarena for hundretusenvis av unge over hele landet. 9 av 10 barn i Norge har vært med i en forening, lag eller organisasjon hvor de får oppleve mestring, glede og fellesskap. Vi ønsker å inkludere enda flere!

For å få til det trenger vi politikere som tar oss og våre behov på alvor, både i valgkampen men ikke minst når det skal forhandles om regjeringsmakt og budsjetter fremover.

#frie midler #frivillighet #Rode Hegstad #støtteordning #styret

Publisert 5. september 2017

Topp