Hver kveld ringer mellom 10 og 15 førstegangsvelgere andre førstegangsvelgere gjennom LNUs telefonbank.

Vi har snakket med nesten 5000 førstegangsvelgere

Som en del av vår valgkampanje Unge stemmer ringte vi tusenvis av førstegangsvelgere over hele landet.

I løpet av to uker skal ringe flere titalls tusen andre førstegangsvelgere for å snakke med dem om valg og viktigheten av å bruke stemmeretten sin.

-Det er mange som tar telefonen når vi ringer, og de aller, aller fleste vi snakker med er positive til å stemme og til å bli oppringt for å bli minnet på det, sier LNU-leder Rode Hegstad. 

En suksess 

Prosjektet med telefonbanken er en del av kampanjen Unge stemmer, som har som mål å øke valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere i stortingsvalg. Målet var å få snakket med 5000 unge mellom 18 og 21, og med fem dager igjen av ringeinnsatsen har vi fått snakket med 4635 folk. 

-Dette er så gøy! Telefonaktivistene våre gjør en helt fantastisk innsats, sier Hegstad.  

Telefonaktivistene spør også om når og hvor de har tenkt til å stemme, og kan hjelpe folk til å finne sitt nærmeste stemmelokale, avhengig av om de skal forhåndsstemme eller stemme på selve valgdagen 11. september.

Samarbeid med Institutt for samfunnsforskning

Etter valget skal Institutt for samfunnsforskning sette i gang et prosjekt med utgangspunkt i telefonbanken. 

-Vi er utrolig glade for at vi har får samarbeide med Institutt for Samfunnsforskning om å se på effekten av ringingen i ettertid, sier Hegstad.

#stemmerett #telefonbank #Unge stemmer #valg

Publisert 6. september 2017

Topp