Liv Hauge Nordheim fra Press, Mathias Malmgren fra Spire og Bjørn Kristian Danbolt fra Changemaker var alle med på 2017-runden av LNUs nettverk for daglig ledere.

Bli med i LNUs nettverk for daglig ledere

Vi skal i gang med en ny runde med nettverk for daglig ledere. Oppstart i januar.

Å være daglig leder i en frivillig barne- og ungdomsorganisasjon er en viktig oppgave med mye ansvar. Mange kan oppleve at man fra tid til annen blir alene på sine felt, fordi få personer i organisasjonen har oppgaver og kompetanse på samme område. Samtidig sitter andre daglig ledere kanskje på gode løsninger på det som er din utfordring. Nå starter LNU ny runde med nettverk for daglig leder.

Gjennom nettverket får du diskutere vanskelige problemstillinger og utveksle erfaringer med andre daglig ledere. Du får faglig påfyll gjennom foredrag med tema som arbeidsmiljøloven og økonomistyring.

Økonomistyring og personalledelse

LNUs nettverket for daglig leder er for deg som er daglig leder eller generalsekretær i en organisasjon som er medlem i LNU*, som har ansvar for økonomistyring og personalledelse, og som ikke har vært med i tidligere nettverkskull.

For at nettverket skal fungere må deltakerne møte på alle eller de fleste samlingene, slik at vi kan bli kjent og plukke opp tråden fra forrige gang. Påmelding forutsetter derfor at man har intensjon om å prioritere samlingene i nettverket.

Det koster 2000 kroner per deltaker å bli med i nettverket. Dette er for å dekke utgifter til mat og eksterne foredragsholdere.

*dersom du er fra en barne- og ungdomsorganisasjon som ikke er medlem i LNU, men ønsker å delta i nettverket kan du ta kontakt med oss. Vi vurderer om det er plass og om din organisasjon passer inn i gruppa.

Er du ikke daglig leder, men leder eller nestleder? Sjekk ut vårt ledernettverk! 

Praktisk informasjon:

 • Nettverket har 8-10 samlinger i løpet av 2018.
 • Påmeldingsfrist 15. oktober
 • Samlingene blir lagt til ukedager klokken 12-1530 og starter med lunsj
 • Samlingene foregår i LNUs lokaler i Frivillighetshuset på Tøyen.
 • Deltakeravgift: 2 000 (faktureres organisasjonen)
Fill out my online form.

#daglig leder #kurs #nettverk

Publisert 14. september 2017

Kontaktperson

 • Elisabeth Løland

  Personal- og utviklingsleder (permisjon)

  23 31 06 00
  elisabeth@lnu.no

Topp