Erna Solberg og Norge setter ungdom på agendaen i FN. Her fra FNs generalforsamling 2014. Foto: Statsministerens kontor

Norge setter ungdom på agendaen i FN

En av Norges prioriteringer blir å mobilisere ungdom i kampen mot terrorisme og ekstremisme.

FNs generalforsamling åpnet offisielt den 13. september og nå går den såkalte høynivåuka av stabelen. Det betyr at de neste ukene vil statsledere og ministere fra hele verden være samlet i New York for å diskutere hvordan FN-landene best mulig kan jobbe sammen fremover. 

For Norges del vil både utenriksminister Børge Brende, helse og omsorgsminister Bent Høie, klima og miljøminister Vidar Helgesen, og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug delta. I tillegg skal statsminister Erna Solberg holde Norges hovedinnlegg i generaldebatten den 20. september. 

Ungdom på agendaen

Før hver generalforsamling offentliggjør Norge sine prioriteringer og standpunkter, og i år er ungdom prioritert under flere av punktene. Blant annet står det at Norge skal prioritere å mobilisere ungdom i kampen mot terrorisme og ekstremisme. De skriver: 

«Et norsk hovedanliggende vil også være å mobilisere ungdom i kampen mot terrorisme og ekstremisme. Norge vil i den forbindelse delta i arrangementer med sikte på å identifisere tiltak for å hindre at især barn og ungdom rekrutteres til ekstremistiske organisasjoner».

-Det er veldig bra at Norge bidrar til å sette ungdom på agendaen i FN. Hver fjerde person i verden i dag er ung, og det å mobilisere unge i kampen mot terrorisme og ekstremisme handler ikke bare om kampen mot voldelig ekstremisme. Det handler også om å løfte blikket, og anerkjenne unge som en viktig ressurs for å bygge fred , sier LNU-leder Rode Hegstad. 

I tillegg skal arbeidet med å sikre kvinner, barn og ungdom tilgang på helsetjenester og –utstyr i humanitære kriser og konflikt prioriteres. 

Ungdom, fred og sikkerhet 

LNU har jobbet for å sette ungdom og fredsarbeid på agendaen i FN gjennom vårt arbeid med FNs sikkerhetsråds resolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet. Gjennom den resolusjonen har Norge og FNs øvrige medlemsland forpliktet seg til å jobbe for å inkludere ungdom i fredsarbeid og å se på ungdom som en viktig ressurs for å skape varig fred lokalt. 

I rapporten I frontlinja: Ungdom, fred og sikkerhet krever vi i LNU at Norge går foran i arbeidet med resolusjon 2250, at man lager en handlingsplan for hvordan man skal jobbe med 2250 her hjemme i Norge og at man gir penger til den globale studien om ungdom, fred og sikkerhet i verden. 

-Når det kommer til arbeidet med ungdom, fred og sikkerhet er det viktig at vi husker at vi også har et ansvar for å jobbe med dette her hjemme. Det er en av hovedårsakene til at vi ønsker oss en handlingsplan som konkret skisserer hvordan Norge tenker å jobbe med ungdom og fredarbeid framover, sier Hegstad. 

 

 

#2250 #FN #fred #sikkerhet #ungdom

Publisert 19. september 2017

Kontaktpersoner

Topp