Deltakerne høsten 2017 er (f.v.) Evans, Elfi, Carolyne, Ingeborg, Mwanamanga og Vilde. De norske deltakerne representeter henholdsvis Press (Redd Barna Ungdom), Unge Venstre og Solidaritetsungdommen.

Utvida søknadsfrist for Right to participate!

Vil du reise på utveksling til Kenya og lære om ungdom og voldelig ekstremisme? Ny søknadsfrist er 20. oktober!

Vi har utvida søknadsfristen, slik at potensielle deltakere kan delta på konferansen Randomly radicalized? Der kan du møte deltakerne og bli enda bedre kjent med prosjektet. 

Som deltaker får du en unik mulighet til å drive med organisasjonsarbeid på heltid, jobbe i et tverrkulturelt team og lære mer om hvordan vi kan forebygge at ungdom blir radikalisert. Er du den vi leter etter?

Både LNU og vår kenyanske partnerorganisasjon Youth Alive! Kenya (YAK) jobber for at ungdom skal få reell og meningsfull deltakelse i samfunnet. Vi mener at sterke unge sivilsamfunnsorganisasjoner er avgjørende for at ungdom skal få sin stemme hørt, og få muligheten til å delta og påvirke.

Ungdom som ikke får sin stemme hørt er mer tilbøyelige til å bli radikalisert og bli med i voldelige grupperinger. Å forebygge dette er hovedtemaet for utvekslingen.

En unik mulighet

I løpet av de seks månedene utvekslingen varer får du skolering i mekanismene for radikalisering og voldelig ekstremisme, og blir kjent med en rekke aktører som jobber med dette i både Norge og Kenya.

Som del av vår utveksling får du også lære mer om hvordan vi jobber for å styrke det unge sivilsamfunnet og om organisasjonsbygging i begge land. Du blir en del av LNU og YAKs arbeidsmiljø, og blir kjent med folk med bred erfaring og stort nettverk. 

I et team med to/tre norske og to/tre kenyanske deltakere vil du også få verdifull kompetanse i interkulturell kommunikasjon og gruppearbeid. 

Muligheter til å påvirke

Som deltaker i Right to Participate følger du et program som er utformet av LNU og YAK, men deltakerne har også store muligheter til å forme prosjektet og foreslå aktiviteter.

Tidligere deltakere har blant annet jobbet med å øke valgdeltakelsen blant unge, både i Kenya og Norge, som begge avholder valg høsten 2017. Å få unge til å bruke stemmeretten sin, og være med på å påvirke politikk lokalt, blir sett på som et viktig tiltak for å forhindre utenforskap.

Vi er på jakt etter deg som: 

 • Er mellom 20 og 28 år
 • Er aktiv i eller har bakgrunn fra en av LNUs medlemsorganisasjoner 
 • Vil lære mer om hvordan ungdom blir radikalisert og hvordan det kan unngås
 • Er initiativrik
 • Snakker godt engelsk 
 • Trives med å jobbe i team

Tidsplan for utvekslingen

Du må kunne delta på forberedelseskursene, hele utvekslingsoppholdet og i etterarbeidsperioden for å være en aktuell kandidat. Oppstart er i midten av januar, og begge utvekslingsoppholdene er på to måneder. 

15. oktober Søknadsfrist
9.-12. januar FK Youth Camp
Februar-mars Utvekslingsopphold i Norge (starter rett etter FK Youth Camp)
Mars/april Påskeferie
April – mai Utvekslingsopphold i Kenya 
Juni-juli  Etterarbeid i Norge (kan flyttes til etter sommeren)

FK Youth camp er i regi av Fredskorpset, som finansierer utvekslingen. Følg med for mer informasjon om konkrete datoer for uteoppholdene. 

Kostnader

Egenandelen er 6.000 kroner norske deltakere. Dette dekker blant annet reise til og fra Kenya, bolig i Norge og Kenya, reise i forbindelse med aktiviteter, vaksiner og forsikring. Kanskje dette er noe din organisasjon vil (være med å) dekke?

Som deltaker får du også utbetalt noe lommepenger mens du er på utvekslingsopphold, både i Norge og Kenya. 

Her finner du søknadsskjema og nominasjonsskjema

#ekstremisme #kenya #Norge #Right to participate #utveksling

Publisert 20. september 2017

Kontaktpersoner

 • Kjersti Kanestrøm Lie

  Internasjonal rådgiver, Nord/Sør

  23 31 06 00
  kjersti@lnu.no

Topp