Utenriksminister Børge Brende kunngjorde torsdag at Norge skal finansiere resten av den globale studien på ungdom, fred og sikkerhet. Foto: Hilde Sandvær/LNU

Norge støtter FN-studie på ungdom, fred og sikkerhet

Utenriksdepartementet gir 200.000 dollar til FNs globale studie på ungdom, fred og sikkerhet.

Torsdag kunngjorde utenriksminister Børge Brende at Norge gir 200.000 dollar til FNs internasjonale studie på ungdom, fred og sikkerhet. Den skal kartlegge hvordan man på best mulig måte kan inkludere ungdom i fredsarbeid, se på ungdom som en viktig ressurs for å bygge fred og ikke minst hvordan man kan engasjere unge mennesker i kampen mot ekstremisme og radikalisering. 

– Vi er veldig glade for at Norge er med på å gjøre det mulig å gjennomføre denne globale studien, og med dette viser at de setter ungdom og fredsarbeid høyt på agendaen, sier LNU-leder Rode Hegstad. 

Mangler kunnskap

LNU har det siste året jobbet med å se på hvordan ungdom kan inkluderes i fredsarbeid på en bedre måte. Det har blant annet resultert i rapporten I frontlinja: Ungdom, fred og sikkerhet. Der er en av våre konkrete anbefalinger at Norge finansierer den globale studien man nå har fått penger til. 

– Da vi lanserte rapporten vår tidligere i år så vi at det er store kunnskapshull om hvordan ungdom kan bidra i fredsprosesser. Med denne globale studien vil kunne få kunnskapen vi trenger for at ungdom skal kunne ta en mer aktiv rolle i å bygge fred, sier Hegstad. 

En annen av anbefalingene fra I frontlinja-rapporten er at Norge lager en handlingsplan, som konkret skisserer hvordan vi her hjemme kan styrke ungdomsmedvirkningen i fredsarbeid og legge enda bedre til rette for at barn og unge kan bli hørt – lokalt, nasjonalt og globalt. 

Les rapporten I frontlinja: Ungdom, fred og sikkerhet

#2250 #børge brende #FN #fred #global studie #handlingsplan #sikkerhet #ungdom

Publisert 22. september 2017

Kontaktpersoner

Topp