Solrun Nyborg, Rauand Ismail, Magnus Thun, Hayden G. Mybostad, Iver Daaland Aase og Erle Harsvik utgjorde Jebb-utvalget som har laget Barnas rapport til FNs barnekomité. Marianne Knudsen har også sittet i utvalget, men var ikke til stede da bildet ble tatt. Nå skal rapportene på høring, og en ungdomsdelegat skal være til stede under høringen. Foto: Jarand Ullestad/LNU

Kidza har rett – Barnas rapport til FN er lansert

Barn og unge selv har fått si hvordan de mener statusen er for barn og unges rettigheter i Norge. Les hele rapporten her.

Hvordan synes egentlig barn og unge selv at det står til med rettighetene deres i Norge i dag? Og oppfyller Norge egentlig FNs barnekonvensjon? Barnas egen rapport til FNs barnekomité undersøker nettopp dette – og ble lansert i dag. 

Vi spurte barn og unge selv

Gjennom et demokratisk nedsatt utvalg har sju barn og unge i alderen 13 til 17 år satt seg ned og skrevet rapporten Kidza har rett! Sammen med to andre rapporter skal denne overleveres til FNs barnekomité i Geneve om en liten uke. Utvalget har hentet inn innspill fra over 700 barn og unge over hele landet – fra barnehagebarn til elever i videregående skole – om hvilke rettigheter som er viktige for dem og hvordan barns rettigheter i Norge kan styrkes. 

Utvalget har bestått av Ive Daaland Aase, Erle Harsvik, Rauand Ismail, Solrun Nyborg, Hayden G. Mybostad, Magnus Thun og Marianne Knudsen. Vi i LNU har, sammen med Press, fått æren av å koordinere arbeidet deres. 

Negative trender

Rapporten avdekket at det er mye som er bra når det kommer til barns rettigheter i Norge, men utvalget har likevel noen anbefalinger til hvrodan barns rettigheter kan styrkes, samtidig som de påpeker noen negative trender når det kommer til barns rettigheter i Norge. 

  • Prosentandelen av barn som forteller at de har blitt utsatt for grov vold fra en voksen har ikke gått ned de siste ti årene 
  • Situasjonen til asylbarna i Norge er ikke forsvarlig. Ifølge FNs barnekonvensjon har de også en rekke rettigheter Norge ikke oppfyller. Et av de mest kritikkverdige forholdene handler om internering av barn.
  • Andelen barn og unge som opplever press og stress i hverdagen er for høy, noe som har negativ påvirkning på fysisk og psykisk helse. 

Rapporten peker også på en rekke positive trender, som at Fritidserklæringen gir barn og unge styrket rett til organisert lek og fritid, at Grunnloven har fått en formulering om barnets beste og at skolehelsetjenesten styrkes og anses som viktigere og viktigere. 

#barnas rapport #barnekonvensjonen #FN #Press

Publisert 26. september 2017

Topp