Ungdomsdelegatene Daniel Overskott (Laget) og Maria Moe (KrFU) talte for FNs generalforsamling. Foto: Norges FN-delegasjon

Ungdom + FN = sant

- Det er viktig at ungdomsdelegatene ikke bare er flotte symboler, men at de har mulighet til å påvirke Norges politikk og posisjoner, mener LNU-leder Rode Hegstad.

Akkurat nå befinner Maria Moe fra KrFU og Daniel Overskott fra Laget seg i New York for å representere LNU og Norge under FNs generalforsamling.

De er ungdomsdelegater, og del av en lang og stolt tradisjon. Helt siden 1971 har Norge inkludert ungdom i sine delegasjoner til viktige FN-møter. Men ungdomsdelegatene er mer enn et fint symbol, de spiller en viktig rolle i å sikre at barn og unge blir hørt når FN skal diskutere saker som utdanning, klima og menneskerettigheter.

Rett til å bli hørt

Mer enn en fjerdedel av verdens befolkning er unge under 30 år. Samtidig består FNs generalforsamling stort sett av middelaldrende mannlige representanter for ulike medlemsland. Dette gjelder både for Norge og stort sett alle andre av FNs medlemsland. De skal ivareta interessen til myndighetene i sitt land når saker som utdanning, seksuelle rettigheter barn og unges rett til å bli hørt diskuteres.

Medlemslandenes meninger er selvfølgelig viktige, men når ungdom ikke blir inkludert går man glipp av både viktige perspektiver og nyttig ekspertise. Ungdom er eksperter både på det å være unge i dag, og på en hel rekke temaer som diskuteres i FN. Ved at land inkluderer ungdom i sine delegasjoner kan avgjørelsene FN tar bli enda bedre for verdens befolkning! Nettopp derfor er ungdomsdelegatordningen så viktig, og nettopp derfor er det viktig at Norge er stolte av den lange tradisjonen vi har for å inkludere unge i FN-prosesser. 

Reell og meningsfull medvirkning

Når LNU sender ungdomsdelegater til FN er det ikke for at de kun skal representere seg selv og sin organisasjons interesser, men med et klart mandat. Ungdomsdelegatene er valgt av LNUs høyeste organ, Barne- og ungdomstinget, for å representere alle våre medlemsorganisasjoner og skal jobbe for den politikken som organisasjonene sammen har vedtatt på Barne- og ungdomstinget. 

LNU har også klare forventninger til norske myndigheter om hvilken rolle ungdomsdelegatene skal få, slik at prinsippene for reell og meningsfull medvirkning blir innfridd. Det innebærer blant annet å få nok informasjon, få delta i prosesser over tid, at ekspertisen ungdomsdelegatene har skal anerkjennes og at ungdomsdelegatene selv skal få påvirke hvilke saker de ønsker å jobbe med. Det er viktig at ungdomsdelegatene ikke er flotte symboler, men at de har mulighet til å påvirke Norges politikk og posisjoner.

 

#FN #medvirkning #politikk #ungdomsdelegater #utenriksdepartementet

Publisert 3. oktober 2017

Kontaktperson

  • Rode Margrete Hegstad

    Leder (i permisjon)

    41 72 52 30
    rode@lnu.no

Topp