Andreas Borud er vår nye generalsekretær

1. oktober tok Andreas Borud over jobben som generalsekretær hos oss i LNU. Han vil løfte LNU som medlemsorganisasjon.

Andreas Borud (26) er LNUs nye generalsekretær. 1. oktober tok han offisielt over etter Martin Ulvestad Østerdal. Borud er stolt og glad for at han nå får muligheten til å jobbe for å styrke hele den unge frivilligheten de neste årene.

– Det er et stort privilegium for meg å få være generalsekretær i LNU. Vi har utrolig mye å være stolte av. Blant annet deler vi ut nesten 170 millioner kroner i støtte til barne- og ungdomsfrivillighet på en enkel, trygg og rettferdig måte. Vi gir organisasjonene våre kompetanse og vi får politiske gjennomslag. I tillegg har vi et dyktig sekretariat og flinke tillitsvalgte som jeg gleder meg til å samarbeide med, sier han. 

Norges mest moderne støtteforvalter

En av Boruds mange ambisjoner er å gjøre LNU til Norges mest moderne støtteforvalter, og samtidig sikre at organisasjonene føler seg godt tatt vare på i møtet med LNU som forvalter. 

– Jeg vil løfte LNU som medlemsorganisasjon, gjøre oss til Norges mest moderne støtteforvalter og styrke oss politisk. For å komme dit må vi jobbe strategisk, lære av det vi har gjort tidligere og våge å tenke nytt, forklarer han. 

Han er likevel ydmyk overfor den innsatsen hans forgjenger har gjort for den unge frivilligheten de siste seks årene. 

– Jeg har store sko å fylle, og er takknemlig for alt Martin har lært meg, sier Borud. 

Samfunnet endrer seg

En annen av ambisjonene for de neste tre årene er å gjøre LNU enda viktigere for de nesten 100 medlemsorganisasjonene våre. Det skjer store endringer i livene til barn og unge, og det er viktig at barne- og ungdomsorganisasjonene har kunnskapen og muligheten til å møte de samfunnsendringene som preger livene til barn og unge i Norge. 

– Barne- og ungdomsfrivilligheten vokser, samtidig som unge stresser seg syke, knapt har rørt en papiravis og flytter fra bygdene og inn til byene. Det er utviklingstrekk vi må forstå og hjelpe organisasjonene med å møte på en god måte, sier Borud. 

For den nye generalsekretærens del er det ikke bare arbeidet med medlemsorganisasjonene og forvaltning som blir viktig framover. 

– Dette er en spennende tid for LNU. Vi skal sette vårt avtrykk på stortingsmeldingen om frivillighet, fornye profileringen av støtteordningene våre og løfte unges rolle i fredsarbeid som en del av vårt internasjonale arbeid, sier han.

Publisert 5. oktober 2017

Kontaktpersoner

Topp