De nordiske barne- og ungdomsrådene gjestet i april Barne- og ungdomstinget. Nå inviterer vi til nordisk konferanse om ungdom, demokrati og utenforskap.

Nordisk konferanse om ungdom og demokrati

Vi arrangerer nordisk konferanse om ungdom, demokrati og demokratisk utenforskap den 16. og 17. november.

Vi i LNU har i år fått penger fra Nordisk ministerråd til å arrangere konferansen Youth, democracy and democratic exclusion. Den blir avholdt 16. og 17. november på Gardermoen Airport hotell. 

Nordisk samarbeid

Målet med konferansen er å spre kunnskap om ungdom, demokratisk deltakelse og utenforskap til de nordiske barne- og ungdomsrådene, barne- og ungdomsorganisasjoner, forskere og myndigheter i de nordiske landene. 

Vi ønsker at denne konferansen skal bidra til økt samarbeid mellom de nordiske landene, og ikke minst en økt forståelse for hvordan et tettere samarbeid kan sørge for at flere unge deltar aktivt på de demokratiske arenaene våre, inkludert deltakelse i valg. 

Workshops og innledninger

Gjennom konferansen får man ikke bare muligheten til på tilegne seg nu kunnskap fra interessante innledere og foredragsholdere, det blir også ulike workshops hvor man kan dele erfaringer og komme fram til nye ideer og løsninger på hvordan man kan øke valgdeltakelsen blant unge. 

Det endelige konferanseprogrammet blir klart i slutten av oktober. LNU dekker reise og overnatting og konferansen er gratis å delta på. Det er et begrenset antall plasser, så meld deg på allerede i dag. OBS: Påmeldingen er bindende. 

Fill out my online form.

#konferanse #norden #nordisk samarbeid

Publisert 5. oktober 2017

Kontaktperson

Topp