Performance-kunstnere opptrer under åpningen av Spires kunstutstilling på Losæter i Oslo. Utstillingen kom på plass med hjelp av midler fra LNU Kultur.

Hva skjer når Spire bruker kunst som virkemiddel?

Spire har satt opp utstillingen "Retten til byen" med støtte fra LNU Kultur.

Oslo er i stadig endring – nye bygg popper opp her og der, det blir flere og flere folk og parker og grøntområder er under press flere steder i byen. Med støtte fra LNU Kultur holder Spire en kunstutstilling på Losæter i Oslo om nettopp byutvikling.

Med seg har de fått seks kunstnere som har levert hvert sitt bidrag til utstillingen. Vi var med under åpningen av Spires kunstutstilling Retten til byen på Losæter i Oslo. Spire er en miljø- og utviklingsorganisasjon som vanligvis driver med mer tradisjonelt informasjonsarbeid. Nå tar de i bruk mer kreative uttrykksformer for å spre kunnskap om temaene de er opptatt av. 

– Dette er en ny arbeidsmåte for Spire, og vi håper vi på denne måten når nye folk om temaet byutvikling og folks rett til byen, sier Joakim Gitlestad, prosjektoordinator i Spire.

Ulike kunstuttrykk

Utstillingen består av ulike kulturuttrykk, blant annet film, foto, skulpturer og en performance. Spire tar i bruk kreative kulturuttrykk, og viser med det at organisasjoner som ikke driver med dette til vanlig fint kan bruke kultur som virkemiddel for å formidle sitt budskap.

Spire lyste ut kunstnerplassene i vår og fikk inn 16 søknader med bidragsideer. En jury valgte ut de seks kunstnerne som nå har verkene sine utstilt på Losæter. De har tolket Retten til byen på sin måte, og med ulike vinklinger viser de viktigheten av
byutvikling og hvordan unge mennesker kan bidra til å skape denne utviklingen.

Utstillingen til Spire er på Losæter i tidsrommet 16. september – 8. oktober, og den er åpen på lørdager og søndager fra klokka 16-19.

Et av bildene som er utstilt.

Planlegg deres kulturprosjekt nå

Gode prosjekter krever god planlegging, og derfor er det fint å starte tidlig. Så start planleggingen av din organisasjons kulturprosjekt for 2018 allerede nå og søk midler på nyåret.

Rine Holmsen er LNU Kulturs saksbehandler og hjelper dere gjerne i prosessen. Kontaktinformasjonen hennes finner du nederst på denne siden. LNU Kultur gir støtte til landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner, og
det er bare sentralleddet i organisasjonen som kan søke.

Neste søknadsfrist er 1. februar 2018. Les mer om støtteordningen her.

#LNU Kultur #organisasjon #Prosjekteksempel #Spire

Publisert 6. oktober 2017

Kontaktperson

  • Rine Holmsen

    Avdelingsleder, forvaltning

    23 31 05 87
    rine@lnu.no

Topp