Inga Nymo Riseth fra SAIH, Anna Karlsson fra Spire og Simon Ingebrigtsen fra Hyperion deltok på forrige runde av LNUs ledernettverk. Nå har du muligheten til å delta - søk før 15. oktober.

Nå har du muligheten til å bli med i vårt ledernettverk

- Jeg meldte meg på LNUs ledernettverk både for å få faglig påfyll og råd og innspill fra andre i samme situasjon, sier tidligere SAIH-leder Inga N. Riseth.

Å bli leder eller nestleder i en barne- og ungdomsorganisasjon er en helt spesiell oppgave, som også krever helt spesiell kunnskap.

Med jevne mellomrom tilbyr vi i LNU ledere og nestledere i våre medlemsorganisasjoner å være med i et ledernettverk. Målet er å skape en møteplass hvor man kan utveksle erfaringer, få faglig påfyll og diskutere ulike utfordringer man møter på i hverdagen som leder eller nestleder i en barne- og ungdomsorganisasjon. Nå skal vi i gang med en ny runde – med påmeldingsfrist 15. oktober. 

Bygg et fellesskap som forstår

En av deltakerne på forrige runde av ledernettverket var Simon Ingebrigtsen, som leder Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser. Han beskriver det som en ganske ensom oppgave å lede en barne- og ungdomsorganisasjon, og nettopp derfor var det nyttig å ha et nettverk å diskutere både gleder og utfordringer med. 

– Å være leder av en organisasjon er ofte en ganske ensom ting. Man kan ha både bra folk og gode venner rundt seg i organisasjonen, men til syvende og sist er det ingen som kan fortelle deg hva du skal gjøre eller hva slags leder du skal være, sier Ingebrigtsen. 

– Et fristed

Han så på ledernettverket som en viktig møteplass, og beskriver det som et slags fristed for ledere i barne- og ungdomsorganisasjoner. 

– Ledernettverket var et regelmessig fristed som jeg så fram til. Det var deilig å snakke fritt om gleder, frustrasjoner, problemer og muligheter med noen som svært ofte var, eller hadde vært i, samme situasjon. Det var litt som terapi i grunn, sier Ingebrigtsen. 

Anna Karlsson meldte seg på ledernettverket da hun var helt fersk leder i Spire, og forteller at deltakelsen i ledernettverket var med på å gjøre henne litt tryggere i lederrollen. 

– Alt jeg lærte som har med arbeidsgiveransvar og styrearbeid å gjøre har definitivt vært veldig nyttig for meg. Det var også en utrolig viktig lærdom å få vite at det er flere som lurer på akkurat det samme som en selv, sier hun. 

Nye oppgaver, ny kunnskap

Også tidligere leder av SAIH, Inga Nymo Riseth, deltok på forrige runde av ledernettverket. 

– Det å bli leder innebar at jeg måtte løse en rekke oppgaver og takle ulike utfordringer for første gang. Jeg meldte meg derfor på LNUs ledernettverk både for å få faglig påfyll og råd og innspill fra andre i samme situasjon, forklarer hun.

Hun beskriver deltakelsen i ledernettverket som en svært lærerik erfaring. 

– Det var veldig lærerikt på mange områder. Men det beste med å sitte i ledernettverket var nok at jeg fikk muligheten til å dele erfaringer med andre ledere og dermed kunne se min egen organisasjon utenfra. Slik ble det lettere å se løsninger og forbedringspotensialer, sier hun.

Meld deg på før 15. oktober

Det er lagt noen planer for hva nettverket skal jobbe med på de totalt ti samlingene i løpet av 2018, men deltakerne skal også være med og forme innholdet selv. Her kan man diskutere alt fra krisehåndtering, politisk strategi, frivilligkoordinering, rekruttering og organisasjonskultur – eller noe helt annet. 

Fristen for å søke er 15. oktober. Skal dere avholde landsmøte hvor det velges ny ledelse i perioden mellom 15. oktober og 1. januar? Da kan dere ta kontakt med oss for å finne en løsning, hvis nyvalgt leder eller nestleder ønsker å delta i nettverket. 

Få praktisk informasjon og meld deg på ledernettverket her

 

#Hyperion #ledernettverk #SAIH

Publisert 9. oktober 2017

Kontaktpersoner

 • Elisabeth Løland

  Personal- og utviklingsleder (permisjon)

  23 31 06 00
  elisabeth@lnu.no

 • Rode Margrete Hegstad

  Leder (i permisjon)

  41 72 52 30
  rode@lnu.no

Topp