Fotballkompis er et av prosjektene som fikk støtte gjennom første runde av LNU Aktivitetsstøtta. Foto: Jarand Ullestad/LNU

LNU Aktivitetsstøtta trenger tildelingsutvalg

Vil du være med og bestemme hvilke prosjekter som skal få støtte? Fristen for å søke er 5. november.

LNU søker nå et tildelingsutvalg til støtteordningen LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv. Støtteordningen gir penger til nasjonale og regionale organisasjoner som driver frivillig virksomhet for barn og unge.

Avgjør hvem som får støtte

Det er tildelingsutvalget som avgjør hvilke prosjektsøknader som får innvilget støtte. Utvalget består av 5 representanter fra organisasjoner som faller inn under støtteordningens målgruppe, og ledes av et av LNUs styremedlem. Arbeidet blir gjort i fellesskap med LNU sin saksbehandler.

Utvalget velges av LNUs arbeidsutvalg ut fra nominasjoner fra organisasjonene, og fristen for å nominere noen er 5. november 2017. Nominasjonen leveres via skjemaet nederst på denne siden.

Her finner du retningslinjene og mer informasjon om støtteordningen LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv.

Økt aktivitet blant barn og unge

LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv var i 2017 en helt ny støtteordning. Ordningen skal styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner, særlig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Det er nasjonale og regionale organisasjoner som kan søke om støtte til større prosjekter. Organisasjoner kan søke om mellom 50.000 og 400.000 kroner.

Det er to tildelingsrunder for støtteordningen. Den første har søknadsfrist 1. desember 2017 og den andre 1. mars 2018. Tildelingsutvalget har møter rundt tre uker etter søknadsfristene. På grunn av ferie i desember kan det hende møtene til den runden faller i første halvdel av januar i stedet.

Deler ut 40 millioner

Det er antallet søknader som avgjør hvor mange ganger utvalget møtes ved hver tildelingsrunde. Det er omtrent 40 millioner kroner som skal deles ut til prosjekter i organisasjonene det kommende året, så det kan potensielt bli mange søknader.

Som utgangspunkt kommer vi til å ha 2-3 møter på noen timer ved hver runde, men flere møter ved behov. Møtene kan legges i arbeidstid eller kveldstid, alt ettersom hva som passer best for medlemmene i utvalget. De vil foregå i Oslo, og reise for medlemmer dekkes av LNU.

En viktig erfaring 

Det å være med i utvalget gir mulighet til å engasjere seg og få erfaring med forvaltning av større summer. Du får innsikt i søknadsprosesser hos tilskuddsgivere og blir kjent med det å lese søknader opp mot retningslinjer.

Man sitter i tildelingsutvalget for et tildelingsår av gangen, og ved å bli med i utvalget forplikter du deg til å delta på tildelingsmøtene både i desember/januar og mars. Fristen for å nominere er 5. november og nominasjonen leveres gjennom skjemaet nedenfor.

Fill out my online form.

#aktivitetsstøtta #herreløs arv #lnu #støtteordning #tildelingsutvalg

Publisert 11. oktober 2017

Kontaktperson

  • Rine Holmsen

    Avdelingsleder, forvaltning

    23 31 05 87
    rine@lnu.no

Topp