Barne- og ungdomsorganisasjonene bidrar til glede, mestring og fellesskap over hele landet. Foto: 4H

Dette blir borte med kuttene i landbruksorganisasjonene

Regjeringen kutter 30 millioner i støtte til landbruksorganisasjoner. Blant annet mister 4H rundt sju millioner kroner.

Landbruks- og matdepartementet kutter støtten til organisasjonene som jobber med landbruk i forslaget til statsbudsjett for 2018. Totalt er kuttene på 30 millioner, fordelt på de ulike organisasjonene. 

– Regjeringen kutter støtten til organisasjonene som jobber med å skape bærekraftige lokalsamfunn på bygda. Barn og unge over hele landet må ha tilgang på fritidstilbud som gir dem glede, mestring og fellesskap, sier LNU-leder Rode Hegstad.  

4H er en av organisasjonene som blir hardest rammet av kuttene. De mister rundt sju millioner av et driftsbudsjett på rundt 30 millioner. 

Svekker rekrutteringsgrunnlaget

Dette kuttet svekker rekrutteringen til landbruksnæringa, noe som på sikt kan føre til en veldig negativ utvikling. Dette er støtten til de eneste organisasjonene som jobber direkte opp mot barn og unge for å rekruttere til næringa. Blant annet mister 4H over 7 millioner kroner. 

–  Den jobben disse organisasjonene gjør er helt uvurderlig for demokratiet vårt, for lokalsamfunn over hele landet og ikke minst for barn og unge. Det er synd at regjeringen ikke forstår dette, sier Hegstad. 

Nestleder i 4H, Torger T. Bell, er svært bekymret for kuttene.

– Dette kuttet gjør meg engstelig på vegne av fremtiden for landbruket og for den gode grasrotaktiviteten i 4H. Alle vi organisasjonene som er foreslått kuttet har en samfunnsoppgave som er å skape engasjement i befolkningen for sunn mat, norske næringer, miljø, landbruk og skognæringa, sier han i en pressemelding.

4H er likevel optimistiske, og håper at stortinget nå vil snu. Også Norges Bygdeungdomslag og Spire mister støtte hvis denne ordningen kuttes. 

Se oversikten over de mest relevante budsjettpostene for den unge frivilligheten her.

#driftsstøtte #kutt #landbruk #organisasjoner #statsbudsjett

Publisert 12. oktober 2017

Kontaktpersoner

  • Rode Margrete Hegstad

    Leder (i permisjon)

    41 72 52 30
    rode@lnu.no

Topp