LNU-leder Rode Hegstad er misfornøyd med kuttene til den unge frivilligheten. Foto: Jarand Ullestad/LNU

– Dette er smålige kutt i den unge frivilligheten

Regjeringen avvikler både LNU Kultur og støtten til landbruksorganisasjonene.

I statsbudsjettet for 2018 velger regjeringen å kutte hele støtteordningen til kulturtiltak i barne- og ungdomsorganisasjoner – LNU Kultur.

– Vi forstår at regjeringen har lagt opp til et stramt budsjett, men dette er smålig, sier leder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Rode Hegstad.

Færre får muligheten til å oppleve ulike kulturutrykk

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) organiserer 96 barne- og ungdomsorganisasjoner med over 450.000 medlemmer. Gjennom LNU Kultur får organisasjonene mulighet til å starte opp nye kulturtiltak i sine organisasjoner. Totalt var posten Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge på 6 millioner – hvor 3,4 av disse utgjorde hele støtteordningen LNU Kultur. 

– Barne- og ungdomsorganisasjonene vokser, men med disse kuttene frykter vi at færre barn og unge får muligheten til å oppleve bredden av kulturutrykk, sier Hegstad.

LNU Kultur støtter alt fra folkedans til streetart i barne- og ungdomsorganisasjoner og bidrar til at alle barn og unge får muligheten til å oppleve alt fra

– Støtteordninger for kultur blant barn og unge er utrolig viktig for å bevare norsk kulturarv, men også for å gi alle barn og unge i Norge muligheten til å oppleve en bredde av kultur, sier hun.

Se alle prosjektene som har fått støtte av LNU Kultur i 2017

Kutt til landbruksorganisasjoner

Landbruks- og matdepartementet kutter støtten til organisasjonene som jobber med landbruk. Totalt er kuttene på 30 millioner, fordelt på de ulike organisasjonene. 

– Regjeringen kutter støtten til organisasjonene som jobber med å skape bærekraftige lokalsamfunn på bygda. Barn og unge over hele landet må ha tilgang på fritidstilbud som gir dem glede, mestring og fellesskap, sier LNU-leder Rode Hegstad.  

Dette kuttet svekker rekrutteringen til landbruksnæringa, noe som på sikt kan føre til en veldig negativ utvikling. Dette er støtten til de eneste organisasjonene som jobber direkte opp mot barn og unge for å rekruttere til næringa. Blant annet mister 4H rundt 7 millioner kroner. 

–  Den jobben disse organisasjonene gjør er helt uvurderlig for demokratiet vårt. Det er synd at regjeringen ikke forstår dette, sier Hegstad. 

Også Norges Bygdeungdomslag og Spire mister støtte hvis denne ordningen kuttes. 

Vi håper at Stortinget prioriterer det frivillige engasjementet hos barn, ungdom og studenter høyere enn regjeringen når statsbudsjettet diskuteres i ukene fremover. Dette er for dårlig!

Posted by Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) on 12. oktober 2017

Se oversikten over de mest relevante budsjettpostene for den unge frivilligheten her 

#statsbudsjett

Publisert 12. oktober 2017

Kontaktpersoner

  • Rode Margrete Hegstad

    Leder (i permisjon)

    41 72 52 30
    rode@lnu.no

Topp