Deltakere fra hele verden var samlet da Framfylkingen inviterte til ekstremisme-konferanse på Utøya i 2017. De fikk støtte fra LNU Aktivitetsstøtta for å arrangere konferanse.

24 herreløse millioner går nå til LNU Aktivitetsstøtta

Gjennom støtteordningen LNU Aktivitetsstøtta går herreløs arv til aktivitet for barn og unge. Nå vokser ordningen, og vi får flere millioner å dele ut.

LNU Aktivtetsstøtta er vår nyeste støtteordning. Den finansieres av såkalt herreløs arv, arv fra dødsbo hvor det verken finnes arvinger eller testamente. Tidligere har disse pengene forsvunnet inn i det store, og litt uforståelige statsbudsjettet, og blitt jevnt fordelt utover hundrevis av ulike formål.

Glede, mestring og fellesskap

Regjeringen Solberg har imidlertid bestemt at disse pengene skal gå til aktivitet for barn og unge, og at det er vi i LNU som skal få forvalte pengene. I årets statsbudsjett finnes det 24 millioner i denne potten, et mye høyere beløp enn tidligere år. Med pengene som ligger i ordningen fra før, kommer vi i 2018 til å ha rundt 40 millioner å dele ut! 

– Dette er penger som kommer utrolig godt med for barne- og ungdomsfrivilligheten i Norge. Det er bare å gjenta hvor takknemlige vi er for vedtaket om at disse pengene skal gå til den unge frivilligheten slik at enda flere barn få fylle fritiden sin med noe meningsfullt, samtidig som man skaper glede, mestring og fellesskap over hele landet. Jeg kan egentlig ikke tenke meg noe finere å bruke pengene på, sier LNU-leder Rode Hegstad. 

13 millioner, over 70 prosjekter 

LNU Aktivitetsstøtta er en prosjektstøtteordning med mål om å skape ny aktivitet for barn og unge. Man kan få støtte til et hav av ulike aktiviteter – alt fra å arrangere konferanse, til å tilrettelegge sommerleir for rullestolbrukere og arrangere bakekurs for unge med cøliaki. Så lang har vi bare hatt én tildelingsrunde, hvor vi fordelte 13 millioner til over 70 ulike prosjekter.

– Vi delte ut støtte til utrolig mange gode prosjekter i første tildelingsrunde. Med flere millioner å dele ut, gleder vi oss nå enda litt mer til å se hvilke prosjekter organisasjonene nå ønsker å sette i gang, sier Hegstad.

Bakekurs, judo og tilrettelegging av sommerleir 

Under kan du se en rekke eksempler på aktiviteter som nok ikke hadde blitt gjennomført hvis det ikke var for LNU Aktivitetsstøtta og vedtaket om at herreløs arv skal gå til den unge frivilligheten. 

Blant annet har Famfylkningen arrangert konferanse om ekstremisme på Utøya, Norsk Cøliakiforening Ungdom har satt opp bakekurs for unge med cøliaki, Norges judoforbund har samlet psykisk utviklingshemmede fra hele landet til judotrening og Natur og ungdom har tilrettelagt sommerleiren sin for nye grupper – blant annet unge flyktninger og ungdom med nedsatt funksjonsevne. 

Vil dere søke støtte til et kult prosjekt for barn og unge gjennom LNU Aktivitetsstøtta? Neste søknadsfrist er 1. desember. Søknadsskjemaet åpner rundt seks uker før fristen. 

 

#aktivitetsstøtta #kultur #Prosjekteksempel #støtteordning

Publisert 16. oktober 2017

Kontaktpersoner

  • Rine Holmsen

    Avdelingsleder, forvaltning

    23 31 05 87
    rine@lnu.no

Topp