LNU-leder Rode Hegstad er misfornøyd med kuttene til den unge frivilligheten. Foto: Jarand Ullestad/LNU

– Regjeringens kutt ødelegger for deres egne ambisjoner

Regjeringen snakker med fagre ord om å legge til rette for bred aktivitet og deltakelse, men svikter når det skal legges penger på bordet.

Regjeringen snakker med fagre ord om å legge til rette for bred aktivitet og deltakelse samtidig som de kutter i støtten til den unge frivilligheten. Resultatet er at det blir vanskeligere for barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge å inkludere flere barn og unge i sine aktiviteter.

Ambisjoner hindrer ikke kutt

Regjeringen har mange fine ambisjoner for frivilligheten i Norge. En av ambisjonene er at alle barn og unge har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. Dette kalles Fritidserklæringen, og den samarbeider vi i frivilligheten med regjeringen om å nå.

Det er derfor merkelig at regjeringen velger å kutte i støtten til organisasjoner som 4H og Bygdeungdomslaget, når vi samtidig vet at mange barn og unge har sine fritidsaktiviteter gjennom disse og andre organisasjoner. Samtidig kutter man også støtteordningen LNU Kultur, og med det forsvinner over 3 millioner kroner fra barne- og ungdomsorganisasjonene. Slike kutt svekker vår evne til å inkludere flere i våre aktiviteter, stikk i strid med regjeringens ambisjon! 

Aktiviteter med rom for alle

Statsstøtten det kuttes i er penger vi bruker til å gi barn og unge over hele landet meningsfulle fritidstilbud, ved at det arrangeres et mangfold av aktiviteter. Det er vårt samfunnsoppdrag, å ha aktiviteter for, med og av barn og unge.

I organisasjonene våre får mange unge sitt første møte med demokratiet for eksempel ved at de stiller til valg til lokallagsstyret og vi ser mange barn oppleve stor mestringsfølelse når de klarer noe nytt for første gang. Det store mangfoldet av organisasjoner gjør at nesten uansett hva interessene dine er eller hvilke aktiviteter du liker å drive med så vil det finnes en organisasjon som passer for deg. Deter synd om vi skal miste dette organisasjonsmangfoldet. 

Hvem skal betale?

Dersom vi skal finansiere all denne aktiviteten helt på egen hånd måtte vi enten brukt masse tid på å samle inn penger, eller vi måtte økt medlemskontingenter og deltakeravgifter kraftig. Begge deler vil gå ut over våre medlemmer.

Dersom vi skal bruke ressursene våre på pengeinnsamling får vi mindre tid til å drive med aktiviteter for barn og unge.

Økte medlemskontingenter vil gjøre det vanskeligere for mange barn å delta fordi familien ikke vil ha råd, og er stikk i strid med det vi ønsker. 

Regjeringen må følge opp de fagre ordene og store ambisjonene også når pengene på statsbudsjettet skal fordeles. Slik når vi målet om at alle barn og unge skal få delta på en fritidsaktivitet, uavhengig av størrelsen på familiens lommebok.

 

#frivillighet #politikk #regjeringen #Rode mener

Publisert 18. oktober 2017

Kontaktperson

  • Rode Margrete Hegstad

    Leder (i permisjon)

    41 72 52 30
    rode@lnu.no

Topp