Dagboken til en ungdomsdelegat

Klimadelegat Matilde Clemetsen oppsummerer to uker på klimamøtet i Bonn.

Regnet har tidvis hamret på telttakene til møterommene til COP23 i Bonn. Egentlig skulle klimaforhandlingene i år være på Fiji, som er en øystat på over 300 øyer. Der er det strand, sommer, sol og bading. Men det var ikke plass til alle. Klimaforhandlingene er de FN-forhandlingene som skaper mest interesse fra organisasjoner. Klimatoppmøtene er store, og mange av LNUs medlemsorganisasjoner er på plass for å påvirke beslutningene som tas.

Men: Klimaforhandlinger – igjen?

Ja, det er klimaforhandlinger igjen. Selv om vi fikk den første internasjonale klimaavtalen i Paris i 2015. Nå finnes spørsmål om hvordan Parisavtalen skal overføres fra ord til handling. Fra konsept til virkelighet. Da trengs regler og retningslinjer. Det har betydning. For eksempel hvordan man teller klimafinansiering, drahjelpen rikere land gir til fattigere land for at de skal kutte utslipp og tilpasse seg klimaendringene. Hvordan man teller ting som utslippskutt er også viktig for at avtalen i det hele tatt skal kunne fungere. Hvis land ikke stoler på hverandre, blir det ikke noe realitet av avtalen.

Det beste med COP23:

  • Hummussandwicher!
  • Dans har vært sentralt på klimatopmøtet fordi Fiji er vertskap, og derfor viser frem kulturen sin. Dette sammenhenger med det positive fokuset Fiji legger på at partene skal være løsningsorienterte. Det har vært sang og dans inne i selve forhandlingsrommene og smaking på nasjonaldrikk.
  • Unge stemmer sees som viktige i klimakampen. Unge mennesker må takle konsekvensene, men har liten innflytelse på beslutningstakerene. Klimaforhandlingene anerkjenner unges viktige rolle, som i at det for eksempel åpnes opp til dialog med sivilsamfunnet (eller får plass til å gi innspill i neste års dialog som skal løfte ambisjoner). Men her er det mer arbeid som må til for å få anerkjent den nøkkelrollen unge mennesker spiller i å få til endringene som trengs!
  • Urfolk og kvinner har fått egen plattform som anerkjenner at de er spesielt utsatt for klimaendringene, med anbefalinger for medvirkning og videre arbeid.
  • Toppolitikere som Angela Merkel, Emmanuel Macron, Arnold Schwartzenegger og andre har holdt flammende innlegg som retter blikket fremover mot mulige løsninger.

Angela Merkel

Det verste med COP23:

  • Norske barne- og ungdomsorganisasjoner savner mer handlingskraft fra Norges side
  • Bekymring for at ikke alle strukturene er på plass for å øke ambisjoner og handling til neste år, COP24 i Polen.

Likevel

Øystaten Fiji har fått rettet fokuset mot hastverket vi har, samt temaene som gjelder de mest utsatte landene: Behov for støtte og finansiering til å kunne tilpasse seg klimaendringene som skjer i de sårbare områdene Jeg noterer meg at det som skjer i nabolandene våre, påvirker oss også, og bestemmer hva slags realiteter unge mennesker må leve med når vi vokser opp. Klimaendringene påvirker mange temaer. Alt fra menneskerettigheter, konflikter, matsikkerhet og utvikling.

Løsningene begynner å åpenbare seg, som at det dette året fornybar energi har økt mest i produksjon. Statens Pensjonsfond har signalisert at de ønsker seg ut av investeringer i olje og gass, som også peker i en retning av en fossilfri og mer klimavennlig verden. Men unge trenger mer plass ved forhandlingsbordet fordi vi påvirkes av beslutningene og fordi vi har kapasiteten til å gjennomføre de endringene som trengs, i det tempoet som trengs!

LNUs klimadelegat, Matilde Solberg Clemetsen

#cop23 #klimadelegat #ungdomsdelegat

Publisert 17. november 2017

Kontaktpersoner

Topp