I fjor var det fullt hus hos LNU da vi tok imot Trine Skei Grande, Geir Jørgen Bekkevold og medlemsorganisasjonene våre for å feire økt grunnstøtte til den unge frivilligheten. I sine alternative budsjetter øker KrF, Venstre, Ap og SV grunnstøtta ytterligere.

Gjennomslag for LNU i alternative statsbudsjetter

Kutt i frivillighet reverseres, grunnstøtta og Frifond økes og mange legger mer i momskompensasjons-potten. LNU gleder seg over mye i partienes alternative budsjetter.

De siste ukene har Venstre, KrF, SV og Arbeiderpartiet lagt frem sine alternative statsbudsjett for 2018. Alle har på ulike måter økt støtten til barne- og ungdomsorganisasjonene, noe vi i LNU er svært glade for. 

– Jeg er glad for at de ikke bare reverserer regjeringens kutt, men også å øker støtten til barne- og ungdomsorganisasjonene. Det gjør at enda flere barn til får muligheten til delta på fritidsaktiviteter som gir både glede, mestring og fellesskap, sier styreleder i LNU, Rode Hegstad.  

Reverserer regjeringens kutt

Alle de fire partiene reverserer kuttene som rammer den unge frivilligheten i regjeringens statsbudsjett for 2018. For eksempel ønsker KrF, Venstre, Arbeiderpartiet og SV å videreføre støtteordningen hos Landbruksdepartementet som gir støtte til blant annet 4H, Bygdeungdomslaget og Spire.

– Barn og unge over hele landet må få oppleve fellesskapet og gleden som kommer av å delta i en barne- og ungdomsorganisasjon. Derfor er denne støtten til organisasjoner som 4H viktig, sier Hegstad. 

LNU-leder Rode Hegstad er svært fornøyd med mange av de alternative budsjettene som har blitt lagt fram.

Redder LNU Kultur

Støtteordningen LNU Kultur blir reddet i alle de alternative statsbudsjettene, og Arbeiderpartiet forslår å øke potten til 5 millioner kroner.

– Det er utrolig verdifullt for barne- og ungdomsorganisasjonene som bruker disse pengene til å tilby et mangfold av kulturtilbud for sine medlemmer.” sier Hegstad.  

Satser på den unge frivilligheten – mer grunnstøtte!  

Flere av partiene har ikke bare valgt å reversere regjeringens kutt, de velger også å øke støtten til barne- og ungdomsorganisasjonene. KrF og SV foreslår begge 10 millioner ekstra grunnstøtte, mens Arbeiderpartiet har satt av 13 millioner ekstra.

Styreleder Hegstad er veldig fornøyd med at partiene prioriterer å øke de frie midlene som organisasjonene kan bruke til å lage aktiviteter for, med og av barn og unge selv.

– Grunnstøtta er helt avgjørende for barne- og ungdomsorganisasjonene. Disse midlene bidrar til at det skapes masse aktivitet, og at organisasjonene kan drive med den aktiviteten barn og unge selv ønsker å delta på, sier hun. 

Ap øker Frifond

Arbeiderpartiet foreslår også å øke Frifond med 20 millioner kroner over statsbudsjettet. Frifond er en viktig ordning for lokal aktivitet for barn og unge. I fjor valgte regjeringen å flytte ordningen helt ut av statsbudsjettet og heller dekke hele potten gjennom tippemidlene. Hegstad er svært fornøyd med at Ap velger å ta Frifond inn igjen i budsjettet. 

– Denne prioriteringen viser at Arbeiderpartiet virkelig ønsker å styrke barne- og ungdomsfrivilligheten på alle nivåer, også lokalt. Denne ordningen er kjempeviktig for lokallag over hele landet, og en post på statsbudsjettet sikrer forutsigbarhet i ordningen, sier Hegstad. 

Mer til frivilligheten

Alle partiene legger inn mer momskompensasjon til frivillige organisasjoner enn det regjeringen har i sitt budsjett. Venstre øker med 75 millioner, Arbeiderpartiet med 100 og SV og KrF øker med 150 millioner. Økt momskompensasjon har vært et samlet krav fra frivilligheten i årets statsbudsjett.

– De alternative statsbudsjettene som KrF, Venstre, Arbeiderpartiet og SV har lagt frem lover godt for den unge frivilligheten. Nå gjenstår budsjettforhandlingene, og vi håper at barne- og ungdomsorganisasjonene blir prioritert også der, sier hun. 

 

 

#Ap #frivillighet #gjennomslag¨ #krf #statsbudsjett #SV #venstre

Publisert 21. november 2017

Kontaktpersoner

  • Rode Margrete Hegstad

    Leder (i permisjon)

    41 72 52 30
    rode@lnu.no

Topp