Skjermbilde fra hovedfilmen i kampanjen "Skru på lyden" i 2017.

Skru på lyden!

VI har lansert ny internasjonal kampanje! Ungdom utgjør 1/4 av befolkningen på jorden og rammes mest av verdens konflikter. Hvorfor blir de da ikke hørt?

LNUs nye internasjonale kampanje «Skru på lyden!» handler om FNs sikkerhetsråds resolusjon 2250 Ungdom, fred og sikkerhet og vi spør hvordan vi kan få beslutningstakere til å ”skru på lyden” og høre på ungdom i spørsmål om fred og sikkerhet. 

Resolusjonen ble vedtatt av FNs sikkerhetsråd i desember 2015 og er en juridisk bindende resolusjon for alle land. Spørsmålet er altså ikke om Norge skal implementere resolusjon 2250, men hvordan. Men så langt har lite blitt gjort!

Og ikke bare er lite blitt gjort, men veldig få har i det hele tatt hørt om denne resolusjonen. Derfor har vi laga kampanje! Vi håper at den kan bidra til barn og unge i Norge lærer hva 2250 er, og blir med å pushe norske myndigheter til å komme i gang med arbeidet med resolusjonen.

Lik og del! 

Har du aldri hørt om resolusjonen før? Et bra sted å starte er å se denne filmen: 

Skru på lyden!

Vi er lei av å ikke bli hørt. Skru på lyden! Ja, faktisk. Skru på lyden på filmen.Se mer på www.skrupålyden.no.

Posted by Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) on 21. november 2017

Vi håper du vil hjelpe oss å dele budskapet i sosiale medier, både som enkeltperson, men også via din organisasjon.#skrupålyden #lnu2250 #scr2250 

Mer informasjon om hva du og din organisasjon kan gjøre finner du på nettsida skrupålyden.no

Selvsagt må ungdom med

Det er ikke så lenge siden FN bestemte at kvinner – halvparten av verdens befolkning – måtte tas med i spørsmål om fred og sikkerhet. Og dette er jo en selvfølge! Like selvfølgelig er det at ungdom skal delta i prosesser som angår oss mest!

Vi håper at denne resolusjon blir like viktig for ungdom, som 1325 har vært for kvinner. Der har Norge tatt ledelsen internasjonalt, og nå har vi mulighet til å gjøre det samme på 2250 sier Rode Hegstad, leder i LNU.

Bli med på laget! 

LNU har opprettet et eget nettverk for organisasjoner som vil jobbe med, eller støtte arbeidet, med resolusjonen. Det eneste man behøver å gjøre for å slutte seg til er å sende en mail til jarle@lnu.no 

Kampanjen varer fram til 8. desember. 

Les mer her: 

Publisert 21. november 2017

Topp