Ny generasjon fikk støtte fra LNU Kultur til å sette opp forestillingen Filter, en forestilling om tro, tvil og ungdomsliv.

LNU Kultur trenger tildelingsutvalg

Støtteordningen LNU Kultur fikk leve videre i det nye statsbudsjettet! Vil du være med og bestemme hvilke prosjekter som skal få støtte?

LNU søker nå et tildelingsutvalg til støtteordningen LNU Kultur. Utvalget består av fem representanter fra organisasjonene som faller inn under støtteordningens målgruppe, og ledes av et av LNUs styremedlem. Det er utvalget som avgjør hvilke prosjektsøknader som får innvilget støtte.

Utvalget velges av LNUs arbeidsutvalg ut fra nominasjoner fra organisasjonene, og fristen for å nominere noen er 22. desember 2017. Nominasjonen leveres via skjemaet nederst på denne siden.

Her finner du retningslinjene og mer informasjon om støtteordningen LNU Kultur. 

Kulturaktiviteter for barn og unge

LNU Kultur er en støtteordning som skal stimulere til mer kulturaktivitet blant barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Landsdekkende organisasjoner kan søke om støtte til større prosjekter som er nyskapende og har et kulturelt uttrykk. Ordningen gjelder musikk, dans, drama, kunst, litteratur, film, kulturminner, digital kultur og spill. Organisasjonene kan søke om mellom 25 000 og 200 000 kroner.

Det er to tildelingsrunder for støtteordningen. Den første har søknadsfrist 1. februar og den andre 15. mai. Tildelingsutvalget møtes i utgangspunktet en gang per søknadsfrist, omtrent tre uker etter fristen. Hvert møte tar et par timer, og de kan legges i arbeidstid eller på kveldstid, alt ettersom hva som passer best for medlemmene i utvalget. De vil foregå i Oslo, og reise for medlemmer dekkes av LNU.

En viktig erfaring

Det å være med i utvalget gir mulighet til å engasjere seg og få erfaring med forvaltning av større summer. Du får innsikt i søknadsprosesser hos tilskuddsgivere og blir kjent med å lese søknader opp mot retningslinjer.

Man sitter i tildelingsutvalget for et tildelingsår av gangen, og ved å bli med i utvalget forplikter du deg til å delta på tildelingsmøtene både i februar og i juni.

Fill out my online form.

Publisert 23. november 2017

Kontaktpersoner

  • Rine Holmsen

    Avdelingsleder, forvaltning

    23 31 05 87
    rine@lnu.no

Topp