Måned: desember 2017

  • Unges valgdeltakelse øker

    - Historisk mange unge har engasjert seg i årets valg. Samtidig er det er en fare for at guttene faller utenfor demokratiet, sier LNU-leder Rode Hegstad.

  • Jeg er frivillig fordi…

    Jeg ønsker at andre også skal få oppleve den gleden, mestringen og det fellesskapet jeg opplevde gjennom min oppvekst i barne- og ungdomsorganisasjonene, skriver LNU-leder Rode Hegstad.

Topp