LNU-leder Rode Hegstad er svært fornøyd med mange av de alternative budsjettene som har blitt lagt fram.

Jeg er frivillig fordi…

Jeg ønsker at andre også skal få oppleve den gleden, mestringen og det fellesskapet jeg opplevde gjennom min oppvekst i barne- og ungdomsorganisasjonene, skriver LNU-leder Rode Hegstad.

Det finnes mange gode grunner til å være frivillig. For meg handler frivilligheten om den gleden, mestringen og fellesskapet jeg har fått oppleve gjennom min oppvekst i barne- og ungdomsorganisasjonene.

Alle burde få muligheten

Som liten deltok jeg i frivilligheten gjennom søndagsskole, teater, kor og et stort antall leirer i ferier. Først og fremst husker jeg dette som skikkelig gøy. Senere har jeg vært med og arrangert leir for andre, jeg har jobbet politisk for å få gjennomslag for sakene jeg brenner for og jeg har jobbet sammen med andre for å gjøre verden til et bedre sted, alt i forskjellige organisasjoner.

Alle dager har kanskje ikke vært like morsomme, likevel er gleden jeg har opplevd noe av det jeg husker aller best. Gleden av å oppnå noe sammen med andre og få være en del av gjengen, gleden ved å få gjennomslag for en politisk sak eller gleden ved å stå på scenen og spille teater. Den gleden burde alle få oppleve!

Noen så meg

I frivilligheten er det mange muligheter for å oppleve mestring, fordi det finnes så mange forskjellige oppgaver man kan løse. Da jeg var 12 år ble jeg spurt om jeg hadde lyst til å være leder på leir, og siden det har jeg stadig opplevd å bli gitt ansvar for nye oppgaver. Likevel kan få ting slå mestringsfølelsen jeg opplevde da noen så meg, og så at jeg kunne være leder på leir.

Oppgavene jeg har fått prøve har noen ganger ført til at jeg opplevde mestring og glede, andre ganger litt prøving og feiling med påfølgende tårer. Jeg hadde aldri vært der jeg er i dag uten disse opplevelsene.

Det beste med frivilligheten er fellesskapet!

I barne- og ungdomsorganisasjonene fant jeg mange flotte fellesskap. For meg er dette kjennetegnet på frivilligheten, gode fellesskap hvor vi tar vare på hverandre. I barne- og ungdomsorganisasjonene har vi ikke en gruppe med frivillige, og en annen gruppe passive mottakere. Hos oss er alle frivillige i kraft av å delta i og bidra til fellesskapet vi utgjør sammen. Jeg mener det er det aller beste med frivilligheten.

Den gleden og omsorgen, engasjementet og fellesskapet som jeg opplevde som barn gjennom aktivitetene som arrangeres av dere som barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge er noe av grunnen til at jeg er frivillig i dag. Jeg ønsker å jobbe for at alle barn kan oppleve et slikt fellesskap, og at vi kan inkludere enda flere i våre organisasjoner.

Vi skal ikke jobbe for inkludering fordi det er snilt av oss, eller fordi politikerne vil at vi skal gjøre det: vi skal jobbe for å inkludere flere i våre fellesskap fordi alle barn har en rett til meningsfull fritid. Det å tilhøre et fellesskap er et behov vi alle har.

Derfor er jeg frivillig i dag, for å kjempe for alle barns rett til å delta i frivilligheten.

Denne teksten er skrevet i forbindelse med FNs internasjonale dag for frivillighet 5. desember. 

#barne- og ungdomsorganisasjon #frivillighet #Frivillighetens dag #frivilliginnsats #Rode Hegstad

Publisert 5. desember 2017

Topp