Før Stortingsvalget i 2017 ble over 7000 førstegangsvelgere oppringt med informasjon om valget og hvorfor det er viktig å bruke stemmeretten. Resultatene av kampanjen er ennå ikke offentliggjort.

Unges valgdeltakelse øker

- Historisk mange unge har engasjert seg i årets valg. Samtidig er det er en fare for at guttene faller utenfor demokratiet, sier LNU-leder Rode Hegstad.

SSBs nyeste tall på valgdeltakelse viser i aldersgruppen 18-19 år og 20-24 år øker valgdeltakelsen til hhv. 72,7 prosent og 64,3 prosent. I valgkampen har mediene, frivilligheten og de politiske partiene jobbet aktivt for å nå unge velgere.

– Når unges valgdeltakelse øker, styrker det hele demokratiet Dette viser at det nytter å jobbe for å øke unges valgdeltakelse, og det er en seier for alle de gode kreftene som jobbet for å engasjere unge i årets valg, sier Hegstad.

LNU gjennomførte i 2017 kampanjen ”Unge stemmer” som mobiliserte barne- og ungdomsfrivilligheten for å øke unges valgdeltakelse.

– Samtidig ser vi store kjønnsforskjeller i valgdeltakelse blant unge, og de øker. Mens unge jenter stemmer mer og mer, faller guttene lengre bak, sier Hegstad.

Fra 2009 til 2017 økte valgdeltakelsen blant jenter i aldersgruppen 18-19 med 22 prosentpoeng. I samme tidsperiode har valgdeltakelsen blant gutter i samme alder stått på stedet hvil.

– Vi frykter at mange gutter kan falle varig utenfor demokratiet. Politikerne har et ansvar for å nå ut til og engasjere alle grupper i samfunnet, og vi må rette oppmerksomheten mot guttene i årene som kommer, avslutter Hegstad.

#stemmerett #Unge stemmer #valgdeltakelse

Publisert 7. desember 2017

Kontaktpersoner

Topp