Til tross for at den demokratiske deltakelsen i samfunnet er høy, deltar nordiske unge sjeldnere ved valg enn den øvrige befolkningen.

Ny rapport: Ungdom, demokrati og utenforskap i Norden

Nordisk ungdom deltar sjeldnere ved valg enn den øvrige befolkningen. Selv om valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere øker, synker den når de når 20-årene.

Sosial og økonomisk bakgrunn er blant de viktigste faktorene. I tillegg er unges ofte ustabile livsfase en viktig forklaringsfaktor.

I vår nye rapport om ungdom, demokrati og utenforskap, som vi har laget med støtte fra Nordisk ministerråd, kan du lese mer om statistikken, og LNUs anbefalte tiltak.

Rapporten presenterer funn fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

I rapporten kan du også lese mer om prosjektet LNU gjennomførte før årets Stortingsvalg, der mer enn 7000 førstegangsvelgere ble ringt opp med budskapet om at det er viktig å bruke stemmeretten. 

#norden #valgdeltakelse

Publisert 18. desember 2017

Topp