Vil du jobbe med likestilling som ungdomsdelegat i FN?

Da bør du søke før 10. januar! Årets hovedtema er rurale jenter og kvinners posisjon i samfunnet.

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter og fora for å representere LNUs politikk og for å være barn og unges representanter i internasjonal politikk.

Vi søker nå en ungdomsdelegat som vil jobbe med likestilling i FN. Man må være over 18 år, og nominert av sin egen organisasjon for å være en aktuell kandidat. Kandidater under 26 år vil bli prioritert. Hver organisasjon kan nominere inntil to personer, fortrinnsvis én mann og én kvinne. Her kan du lære mer om ungdomsdelegatordningen.

Her finner du søknadsskjemaet med mulighet for å laste opp CV og et nominasjonsbrev fra sentralleddet i organisasjonen som anbefaler deg.

Søknadsfristen er satt til onsdag 10. januar klokken 12:00. 

Du får jobbe med likestilling i FN

Ungdomsdelegaten som skal jobbe med likestilling får delta på The Commission on the Status of Women (CSW) i New York 12. til 16. mars 2018.

The Comission on the Status of Women (CSW) er FNs hovedorgan for å femme likestilling mellom kjønnene og bedre kvinners situasjon. Kommisjonen er en av de faste kommisjonene under FNs Economic and Social Council (ECOSOC), og møtes hvert år i mars. For 2018 er det satt to temaer for arbeidet i kommisjonen.

Årets hovedtema: Utfordringer og muligheter i å oppnå likestilling mellom kjønnene og bedre rurale kvinner og jenters posisjon.

Tema som skal evalueres: Deltakelse i og tilgang til media og informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og deres påvirkning på og bruk som verktøy for å fremme og bedre kvinners posisjon. 

I tillegg til deltakelse på CSW i New York legges det opp til forberedende arbeid med Norges prioriteringer i delegasjonen i forkant av møtet, samt deltakelse i LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål (AgFN) i delegatperioden. Her kan du lese mer om CSW.

LNU søker kandidater som:

  • Har engasjement for og kunnskap om likestilling
  • Har organisasjonsbakgrunn og er aktivt involvert i egen organisasjon
  • Har erfaring med politisk påvirkningsarbeid og kunnskap om internasjonale prosesser
  • Har gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
  • Er initiativrik og evner å arbeide selvstendig
  • Ønsker å bidra inn i LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål (AgFN)
  • Har kapasitet til å jobbe med spørsmålene knyttet til fagområdet gjennom hele delegatperioden.

Det forventes at ungdomsdelegaten er aktiv på sosiale medier og bidrar med noe tekstproduksjon i løpet av delegatperioden.

Det er en fordel om kandidaten har kunnskap om årets hovedtema for CSW: Utfordringer og muligheter i å oppnå likestilling mellom kjønnene og styrking av rurale kvinner og jenters posisjon.

Usikker på om dette passer for deg? Bli bedre kjent med de nåværende ungdomsdelegatene

Å være ungdomsdelegat for LNU

Ungdomsdelegatene er representanter for LNUs medlemmer og LNUs politikk. En av de viktigste oppgavene dine er å fremme LNU sin politikk inn mot aktuelle myndigheter og og delegasjoner, og å samarbeide med andre ungdomsdelegater for å sette barn og unge på dagsorden i FN.

Å være delegat betyr å inneha et tillitsverv i LNU som går over 12 måneder. Du deltar i LNUs arbeidsgruppe på FN-spørsmål (AgFN) og representerer LNU der det er relevant. Dette gjelder først og fremst internasjonale møter i FN, men også aktuelle møter i Norge samt så tett kontakt med det aktuelle departementet som mulig.

Søk innen 10. januar

Her finner dere søknadsskjemaet. Husk at man også må nomineres fra organisasjonen sin. Nominasjonsbrevet kan lastes opp sammen med søknaden. Søknadsfristen er 10. januar klokken 12:00. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju, og det tas sikte på å gjennomføre intervjuer raskt etter at søknadsfristen har utløpt.

Det er krav om kjønnsbalanse i delegasjonen til CSW, og LNU kommer derfor til å innstille én mann og én kvinne til BLD, som så velger den endelige kandidaten.

Delegatplassen forutsetter noe arbeid i Norge før man reiser, og jevnlig deltakelse i LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål. Det er derfor en fordel om delegaten bor i Oslo-området, eventuelt at organisasjonen man er nominert fra har muligheten til å dekke reiseutgifter til og fra Oslo i forbindelse med arbeidet. LNU dekker hotell og reise i forbindelse med CSW i New York.

Søknadsskjema (her kan du også laste opp nominasjonsbrev): 

Fill out my online form.

#ungdomsdelegater #utlysning

Publisert 3. januar 2018

Kontaktperson

Topp