LNU-styret som ble valgt på Barne- og ungdomstinget 2017.

Vi er på jakt etter nye styremedlemmer. Er det deg?

På Barne- og ungdomstinget skal vi blant annet velge nye nestledere og styremedlemmer. Fristen for å nominere kandidater er 19. februar.

LNUs valgkomité er i disse dager på jakt etter gode kandidater til LNUs styre og styrende organer. De ser etter kandidater fra LNUs medlemsorganisasjoner, og fristen for å nominere kandidater er 19. februar 2018. 

Nå tar vi i mot nominasjoner

Nominasjoner gjøres via nominasjonsskjemaet du finner nederst på denne siden. Skjemaet, samt den nominerte kandidatens CV, sendes til valgkomite@lnu.no innen 19. februar.

Husk at kandidater må nomineres av en av LNUs medlemsorganisasjoner. Kandidater må være nominert fra organisasjoner med ordinært medlemskap eller etableringsmedlemskap.

Er du usikker på hva slags medlemskap din organisasjon har? Se oversikten her. Vi anbefaler at kandidater som ønsker å stille til valg setter seg inn i LNUs vedtekter, samt at de leser gjennom notatet om styrearbeid man finner nederst på denne siden.

Barne- og ungdomstinget er LNUs representantskapsmøte og øverste organ. Det avholdes 20. og 21. april 2018. 

I 2018 er det mulig å stille til disse vervene:

 • To nestledere i styret
 • Tre styremedlemmer
 • To varamedlemmer til styret
 • Ett medlem til kontrollkomiteen
 • Ett medlem til klageutvalget
 • Seks medlemmer til valgkomiteen

Om verv i styret:

Som styremedlem vil man være med å påvirke arbeidet og prioriteringene som gjøres i LNU, på vegne av både seg selv og den medlemsgruppa organisasjonen man representerer tilhører. Det er en unik mulighet til å være en del av en stor paraplyorganisasjon som jobber med politisk påvirkning, forvaltning og kompetanseheving.

Det er viktig at de som stiller til valg til styret har mulighet til å delta på styremøtene og bidra i LNUs nasjonale og internasjonale politiske arbeid. Det er også ønskelig at styremedlemmene kan bidra i LNUs kursopplegg, som representanter i arbeidsgruppene, eller i den kontinuerlige utviklingen av LNUs virksomhet. Mulighet til å bruke tid utover styremøtene vil vektlegges av valgkomiteen.

Om verv i kontrollkomiteen:

LNUs kontrollkomité har som oppgave å føre tilsyn med LNUs forvaltning, og kontrollere at styrets arbeid er i tråd med vedtektene og vedtak fattet av representantskapet. Medlemmer av kontrollkomiteen behandler også innkomne klager på LNUs støtteordning sammen med klageutvalget, som er siste klageinstans i LNU.

Om verv i valgkomiteen:  

Valgkomiteen består av seks medlemmer fra LNUs ordinære medlemmer eller etableringsmedlemmer, og ett medlem valgt av styret i LNU. Komiteens medlemmer velges for ett år og skal innstille på valg av styre, kontrollkomité og klageutvalg til representantskapet.

Brev til organisasjonene 

Alle LNUs medlemsorganisasjoner skal ha fått brev fra valgkomiteen med mulighet for å nominere kandidater til LNU-styret. Har dere ikke fått brevet? Ta kontakt med assisterende generalsekretær Jonas på jonas@lnu.no. 

Brevet kan dere også lese eller laste ned nederst på denne siden. Der finner dere også nominasjonsskjema, som skal sendes ferdig utfylt til valgkomite@lnu.no innen 19. februar. CV til kandidaten man nominerer må legges ved nominasjonsskjemaet. 

#Barne- og ungdomstinget #but #medlemsorganisasjoner #styret #valg

Publisert 3. januar 2018

Kontaktperson

 • Jonas Wasa Amin Farshchian

  Assisterende generalsekretær

  23 31 05 84
  jonas@lnu.no

 • Valgkomiteen

  Dere må sende nominasjonsskjemaene til oss <3

  23 31 06 00
  valgkomite@lnu.no

Topp