De fantastiske forvalterene i LNU sørger for at pengene i støtteordningene våre går til morsomme og spennende aktiviteter for barn og unge over hele landet. Nå er vi på jakt etter en avdelingsleder, som skal ha personal- og lederansvaret for LNUs forvaltere. Er det kanskje deg? Bildet er fra Actas dansefestival, som fikk støtte fra LNU Kultur.

Husk søknadsfrister 1. februar!

LNU Kultur, LNU Demokratimidlene og LNU Informasjonsstøtta Nord/Sør har alle søknadsfrist 1. februar.

Nytt år, nye søknadsfrister! I LNU sparker vi i gang søknadsåret med søknadsfrist 1. februar for tre av våre støtteordninger: LNU Kultur, LNU Demokratimidlene og LNU Informasjonsstøtta Nord/Sør. 

LNU Kultur 

LNU Kultur er støtteordningen for dere som vil sette i gang med et spennende kulturprosjekt i egen organisasjon. Det kan være alt fra å lage kunstutstilling til å sette opp et teaterstykke eller ha et mangfold av kulturaktiviteter på sommerleir. 

Her kan sentralleddet i organisasjoner søke om inntil 200.000 kroner. Les mer om LNU Kultur her. 

LNU Demokratimidlene

LNU Demokratimidlene er støtteordningen for dere som vil sette i gang med et samarbeidsprosjekt med en barne- og ungdomsorganisasjon i Øst-Europa. Dere kan samarbeide med organisasjoner i landene Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Russland, Tadsjikistan, Turkmenistan eller Ukraina. Vi gir støtte både til prosjekter og forprosjekter. 

Her kan sentralleddet i organisasjonen søke om mellom 50.000 og 800.000 kroner. Les mer om LNU Demokratimidlene her

LNU Informasjonsstøtta Nord/Sør 

Dette er støtteordningen for dere som vil drive med informasjonsarbeid rundt globale miljø- og utviklingsspørsmål. Dere kan få støtte til å reise på studietur, men informasjonsarbeidet må skje her hjemme i Norge. Dere kan få støtte til å lage kampanjer, rapporter, reportasjer eller andre informasjonstiltak. 

Her kan sentralleddet i organisasjonen søke om inntil 50.000 kroner. Summen kan økes om flere organisasjoner samarbeidet om et prosjekt. Les mer om Informasjonsstøtta Nord/Sør her.  

#demokratimidlene #informasjonsstøtta #kultur #Nord/Sør #søknadsfrister

Publisert 8. januar 2018

Kontaktpersoner

 • Ingvill Breivik

  Internasjonal rådgiver, Nord/Sør

  23 31 05 95
  ingvill@lnu.no

 • Rine Holmsen

  I permisjon-Avdelingsleder, forvaltning.

  23 31 05 87
  rine@lnu.no

 • Erik Schreiner Evans

  Internasjonal rådgiver, LNU Demokratimidlene

  23 31 05 83
  erik@lnu.no

Topp