ACTA - barn og unge i Normisjon fikk støtte fra LNU Kultur til å lage Suburban dansefestival. Nå kan dere få støtte til et liknende kulturprosjekt!

Husk søknadsfrister 1. februar!

LNU Kultur, LNU Demokratimidlene og LNU Informasjonsstøtta Nord/Sør har alle søknadsfrist 1. februar.

Nytt år, nye søknadsfrister! I LNU sparker vi i gang søknadsåret med søknadsfrist 1. februar for tre av våre støtteordninger: LNU Kultur, LNU Demokratimidlene og LNU Informasjonsstøtta Nord/Sør. 

LNU Kultur 

LNU Kultur er støtteordningen for dere som vil sette i gang med et spennende kulturprosjekt i egen organisasjon. Det kan være alt fra å lage kunstutstilling til å sette opp et teaterstykke eller ha et mangfold av kulturaktiviteter på sommerleir. 

Her kan sentralleddet i organisasjoner søke om inntil 200.000 kroner. Les mer om LNU Kultur her. 

LNU Demokratimidlene

LNU Demokratimidlene er støtteordningen for dere som vil sette i gang med et samarbeidsprosjekt med en barne- og ungdomsorganisasjon i Øst-Europa. Dere kan samarbeide med organisasjoner i landene Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Russland, Tadsjikistan, Turkmenistan eller Ukraina. Vi gir støtte både til prosjekter og forprosjekter. 

Her kan sentralleddet i organisasjonen søke om mellom 50.000 og 800.000 kroner. Les mer om LNU Demokratimidlene her

LNU Informasjonsstøtta Nord/Sør 

Dette er støtteordningen for dere som vil drive med informasjonsarbeid rundt globale miljø- og utviklingsspørsmål. Dere kan få støtte til å reise på studietur, men informasjonsarbeidet må skje her hjemme i Norge. Dere kan få støtte til å lage kampanjer, rapporter, reportasjer eller andre informasjonstiltak. 

Her kan sentralleddet i organisasjonen søke om inntil 50.000 kroner. Summen kan økes om flere organisasjoner samarbeidet om et prosjekt. Les mer om Informasjonsstøtta Nord/Sør her.  

#demokratimidlene #informasjonsstøtta #kultur #Nord/Sør #søknadsfrister

Publisert 8. januar 2018

Kontaktpersoner

 • Ingvill Breivik

  Internasjonal rådgiver, Nord/Sør

  23 31 05 95
  ingvill@lnu.no

 • Rine Holmsen

  Organisasjonsrådgiver, LNU Aktivitetsstøtta og LNU Kultur

  23 31 05 96
  rine@lnu.no

 • Erik Schreiner Evans

  Internasjonal rådgiver, LNU Demokratimidlene

  23 31 05 83
  erik@lnu.no

Topp