Vi søker nominasjonskomité for nye ungdomsdelegater

Vil du være med på å velge ut hvem som får reise til FNs generalforsamling eller klimaforhandlingene? Bli med i nominasjonskomiteen for nye ungdomsdelegater. 

For andre år på rad skal ungdomsdelegatene på menneskerettigheter, som deltar på FNs generalforsamling i New York, og ungdomsdelegaten til klimaforhandlingene, velges av LNUs representantskap på Barne- og ungdomstinget (BUT) i april.

Det skal derfor settes ned en nominasjonskomité med representanter fra LNUs medlemsorganisasjoner som skal innstille på hvem som blir ungdomsdelegater, før det endelige valget gjøres på BUT.

Bli med i nominasjonskomiteen!

En nominasjonskomite skal behandle nominasjonene fra medlemsorganisasjonene og levere fra seg en helhetlig innstilling til BUT. Komiteen skal bestå av ett styremedlem, en tidligere ungdomsdelegat og tre representanter fra LNUs medlemsorganisasjoner. Styremedlemmet leder komiteen. Politisk rådgiver på internasjonale spørsmål fungerer som komiteens sekretær.

Frist for å oppnevne kandidater til nominasjonskomiteen er 20. januar. Fyll inn skjemaet nederst på denne siden for å nominere deg selv eller andre til å sitte i komiteen. 

Hvordan vil prosessen med valg av nye ungdomsdelegater se ut?

I slutten av januar/begynnelse på februar lyses ungdomsdelegatplassene ut og organisasjonene får mulighet til å nominere sine kandidater.

Siden UD har krav om kjønnsbalanse i sine delegasjoner skal det i 2018 velges en mann som ungdomsdelegat fra de politiske ungdomspartiene og en kvinne skal velges fra de andre organisasjonene. Ungdomsdelegaten på klima kan være av begge kjønn. 

I februar/mars kontakter nominasjonskomiteen aktuelle kandidater og gjennomfører intervjuer. 30 dager før BUT sender nominasjonskomiteens ut sin innstilling, sammen med de øvrige sakspapirene til BUT. Nominasjonskomiteen er også ansvarlig for å presentere sin innstilling for BUT.

Reglene for valgordningen kan lastes ned nederst på denne siden.

Søknads- og nominasjonsskjema: 

Fill out my online form.

#BUT18 #nominasjonskomite #ungdomsdelegat #ungdomsdelegater

Publisert 8. januar 2018

Kontaktperson

Topp