Barneorganisasjonene i Norge gjør utrolig mye bra og viktig arbeid - her illustrert med Miljøagentene på stand under Arendalsuka 2017. Nå trenger vi deres innspill til frivillighetsmeldingen!

Innspillsmøte for barneorganisasjoner om frivillighetsmeldingen

Vi ønsker oss flere innspill fra barneorganisasjoner på hva som blir viktig for dere i arbeidet med frivillighetsmeldingen. Derfor inviterer vi på lønsjmøte 19. januar.

Det neste året kommer mye av det politiske arbeidet rundt frivillighet i Norge til å handle om den kommende stortingsmeldingen om frivillighet. Vi i LNU er opptatt av at perspektivene til hele barne- og ungdomsfrivilligheten skal komme tydelig fram, og nå trenger vi flere innspill fra organisasjoner som har mange medlemmer i barneskolealder.

Vi vet at dere har en rekke andre utfordringer enn det mange ungdomsorganisasjoner har, og vi hadde derfor satt ekstra pris på om dere hadde tid og mulighet til å gi oss deres innspill. Nå inviterer derfor på uformelt lønsjmøte hos oss i LNU på Tøyen den 19. januar fra 11.30-13.30. Frist for å melde seg på er 17. januar. 

Hvordan påvirker dette dere? 

Det vi hovedsakelig ønsker innspill på er:

  • Hvordan påvirker frivillighetspolitikken frivillige organisasjoner med mange medlemmer som er i barneskolealder? 
  • Hva er det viktig for dere at vi spiller inn i forbindelse med frivillighetsmeldingen? 

Møtet er gratis og vi bestiller lønsj til alle som melder seg på innen fristen. 

Meld deg på: 

Fill out my online form.

#barn #frivillighet #frivillighetsmeldingen #medvirkning

Publisert 9. januar 2018

Kontaktperson

  • Jan Halvor Vaag Endrerud

    Politisk rådgiver, nasjonale spørsmål

    478 41 640
    halvor@lnu.no

Topp