LNU-leder Rode Hegstad er fornøyd med mye av frivillighetspolitikken i den nye rgjeringsplattformen. Her sammen med Trine Skei Grande på lansering av LNU-rapporten I frontlinja - ungdom, fred og sikkerhet.

Prioriterer ung frivillighet i ny regjeringsplattform

VI har fått en regjeringsplattform som prioriterer barn og unge i frivillighetspolitikken. - Viktig, sier LNU-leder Rode Hegstad.

Søndag ble en ny plattform for regjeringen bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre presentert. 

– Vi merker at Venstre har fått satt spor i kultur- og frivillighetspolitikken. Det er spesielt viktig at man skriver så tydelig at man kommer til å prioritere barn og unge i frivillighetspolitikken fremover, sier LNU-leder Rode Hegstad. 

Frivillighet for alle 

I den nye plattformen skriver regjeringspartiene at de ønsker at man skal ha brede og ubyråkratiske støtteordninger for frivilligheten og at midler og tiltak til barn og unge skal prioriteres. 

– Det er bra at man ønsker å støtte frivilligheten på frivillighetens egne premisser. Vi i LNU mener den beste måten å gjøre det på er å sørge for mer frie midler til barne- og ungdomsorganisasjonene, sier Hegstad.

Barne- og ungdomsorganisasjonene og den unge frivilligheten skal ha plass til alle, og derfor er vi i LNU ekstra glade for at den nye regjeringsplattformen er tydelig på at man skal kunne få delta på fritidsaktiviteter uavhengig av bakgrunn. 

– Vi er glade for at man er klare og tydelige på at økonomi og sosial bakgrunn ikke skal være avgjørende for om man får delta på organiserte fritidsaktiviteter eller ikke. I det perspektivet er en økning av frie midler spesielt viktig, slik at organisasjonene ikke må øke egenandeler eller medlemskontingenter, sier Hegstad. 

Vil sikre en god Frifond-ordning

Frifond er den eneste støtteordningen for barne- og ungdomsorganisasjoner som nevnes spesifikt i den nye regjeringsplattformen.

– Det er også veldig hyggelig at regjeringen velger å løfte fram Frifond-ordningen som en svært viktig støtteordning for barne- og ungdomsorganisasjonene. Arbeidet med å utvikle og styrke denne ordningen kommer til å bli viktigere og viktigere framover, ettersom stadig flere barn og unge velger å engasjere seg i en organisasjon, sier Hegstad. 

Noen viktige punkter fra den nye plattformen: 

 • Legge frem en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur 
 • Sikre en fortsatt god Frifond-ordning for barne- og ungdomsorganisasjoner og uorganisert aktivitet 
 • Legge til rette for bredde og mangfold gjennom gode støtteordninger for frivilligheten og prioritere barne- og ungdomsaktivitet 
 • Forbedre momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner 
 • Alle barn og unge skal få muligheten til å delta i en organisert fritidsaktivitet 

#barn og unge #frivillighet #regjeringen

Publisert 15. januar 2018

Kontaktpersoner

 • Rode Margrete Hegstad

  Leder (i permisjon)

  41 72 52 30
  rode@lnu.no

Topp