Den nye blågrønne regjeringen ble presentert kl. 14:15, onsdag 17. januar. Foto: Jarand Ullestad/LNU.

Høye forventninger til ny kulturminister

Trine Skei Grande ble onsdag utnevnt til ny kulturminister, og er dermed blitt en av de aller viktigste statsrådene for barne- og ungdomsorganisasjonene.

Vi i LNU gratulerer Trine med ny og spennende jobb, og gleder oss til å samarbeide fremover. Samtidig har vi klare forventninger til den nye kulturministeren, som har mange viktige oppgaver fremfor seg.

Viktige oppgaver venter

Trine Skei Grande tar over som kulturminister i en veldig spennende tid. De neste årene skal hun levere stortingsmeldinger om både kultur og frivillighet, og regjeringen varsler i sin nye politiske plattform at de også skal lage en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur. For oss i den unge frivilligheten er det viktig at våre behov blir ivaretatt i disse stortingsmeldingene, og vi har høye forventninger til vår nye frivillighetsminister.

Barn og unge først

Det er veldig gledelig at barn og unge løftes frem som hovedsatsningen i regjeringens nye frivillighets- og kulturpolitikk. Gjennom barne- og ungdomsorganisasjonene opplever mange tusen barn glede, mestring og fellesskap hver eneste dag. Sammen jobber vi for at alle barn og unge i Norge skal kunne ha mulighet til å delta i det fantastiske fellesskapet som organisasjonene gir.

Også Linda Hofstad Helleland er det knyttet store forventninger til som ny sjef for Barne- og likestillingsdepartementet. Foto: Jarand Ullestad/LNU.

Når barn og unge skal prioriteres, må det også få konsekvenser for politikken som føres. Barne- og ungdomsorganisasjonene trenger en minister som legger til rette for at vi kan gjøre det vi er best på. Viktigst av alt er å sørge for gode, trygge støtteordninger som sikrer at vi som organisasjoner kan utvikle oss på egne premisser. Nøkkelen her er frie midler som vi kan bruke til å lage aktivitetene barn og unge selv ønsker.

Med Trine får vi en kulturminister som kjenner barne- og ungdomsorganisasjonene godt, og hun har derfor gode forutsetninger for å ivareta behovene vi har i den unge frivilligheten. Vi er klare til å samarbeide om å skape en enda bedre hverdag for engasjerte barn og unge over hele landet.

Rode Hegstad, styreleder i LNU

Forventningsfull Rode foran slottet onsdag ettermiddag. Foto: Jarand Ullestad/LNU.

Publisert 17. januar 2018

Kontaktpersoner

  • Rode Margrete Hegstad

    Leder (i permisjon)

    41 72 52 30
    rode@lnu.no

Topp