Ten Sing-opplegg i Russland gjennom prosjektet Arctic Ten Sing - et samarbeidsprosjekt mellom KFUK-KFUM og YMCA Russland. Prosjektet fikk støtte av LNU Demokratimidlene i 2017. Foto: Marius Sørensen/KFUK-KFUM

– Russland er et spesielt spennende land å drive erfaringsutveksling med

KFUK-KFUM får støtte til samarbeidsprosjekt med YMCA Russland. Neste frist for å søke støtte gjennom LNU Demokratimidlene er 15. mars.

Ti Ten Sing-ledere fra KFUK-KFUM pakket kofferten og vendte nesa mot Russland. Gjennom prosjektet Ten Sing Arctic, og samarbeid med søsterorganisasjonen YMCA Russland, skal de blant annet jobbe med å utvikle Ten Sing som metode for arbeid med barn og unge. 

For de som ikke kjenner Ten Sing er det et opplegg for ungdom i aldersgruppen 13-19 år. Gjennom ulike kreative aktiviteter som kor, dans, drama, band, lyd/lys/bilde, program-skaping, miljø- og styrearbeid får unge utfolde seg kreativt og prøve ut ulike sider ved seg selv. 

Prosjektansvarlig i KFUK-KFUM, Espen Amundsen, mener at Ten Sing som metode er spesielt interessant å jobbe med i et land som Russland.

– Det er ungdommene selv som driver aktiviteten, tar beslutninger og lærer hverandre ung til ung. Dette gjør Russland til et spesielt spennende land å drive erfaringsutveksling med, der kulturen etter vår erfaring er svært annerledes og arbeidet med ungdom i større grad styres av voksne ledere og det er mangel på ungt demokrati, sier han. 

På tur til Russland blir det også tid til litt sightseeing – her foran Vasilijkatedralen i Moskva. Foto: Marius Sørensen/KFUK-KFUM

Utvikling av lokalt ungdomsarbeid

Prosjektet har fått støtte gjennom støtteordningen LNU Demokratimidlene, en støtteordning som gir støtte til samarbeidsprosjekter mellom norske og østeuropeiske barne- og ungdomsorganisasjoner. Neste søknadsfrist er 15. mars. 

Amundsen forteller at de nå jobber med å videreutvikle prosjektet.

– Det første besøket med Russland førte til mange viktige erfaringer. Først og fremst har vi opparbeidet personlig kontakt med nøkkelpersoner som er avgjørende med tanke på videre utvikling av lokalt ungdomsarbeid og det var inspirerende å møte og gjøre ting sammen med russisk barn og ungdom, sier han. 

På turen fikk deltakerne reist med Den transsibirske jernbanen. Foto: Marius Sørensen/KFUK-KFUM

– Tro på egne lederferdigheter

Amundsen forklarer at samarbeidet med norske KFUK-KFUM har hatt positive ringvirkninger, både for de norske og de russiske deltakerne. 

– Det ble tydelig at noe av det viktigste vi kan bidra med er å få de unge til å tro på egne lederferdigheter og motivere dem til å ta ansvar for egen aktivitet, ytre sine meninger og ikke reduseres til passive deltakere. Disse perspektivene fikk også våre norske ungdommer til å reflektere rundt egne rettigheter og muligheter de på mange måter tar for gitt i norsk kontekst, sier Amundsen. 

Hva er LNU Demokratimidlene? 

Gjennom LNU Demokratimidlene gir vi støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner som vil starte eller videreutvikle samarbeidsprosjekter med partnerorganisasjoner i Øst-Europa. Dere kan få inntil 800.000 kroner i støtte til deres prosjekt, og neste søknadsfrist er allerede 15. mars. Les mer om hvordan dere søker støtte fra LNU Demokratimidlene her

Dere kan samarbeide med partnere i disse landene: 

 • Armenia
 • Aserbajdsjan
 • Georgia
 • Hviterussland
 • Kasakhstan
 • Kirgisistan
 • Moldova
 • Russland
 • Tadsjikistan
 • Turkmenistan
 • Ukraina

Vil dere søke støtte til et samarbeidsprosjekt i Øst-Europa?

Neste frist for å søke LNU Demokratimidlene er 15. mars

 

#demokratimidlene #internasjonalt #russland #samarbeid #støtteordning

Publisert 23. februar 2018

Kontaktperson

 • Erik Schreiner Evans

  Internasjonal rådgiver, LNU Demokratimidlene

  23 31 05 83
  erik@lnu.no

Topp