Å oppnå FNs bærekraftsmål blir sentralt i mange utviklingsprosjekter framover. Foto: Photothek/Inga Kjer.

Jobber din organisasjon internasjonalt med ungdom og utvikling?

Vi i LNU starter opp nytt nettverk for organisasjoner som jobber med ungdomsmedvirkning i utviklingsprosjekter utenfor Norge. Bli med! OBS - ny dato for første møte.

Jobber du eller noen i din organisasjon med ungdomsinkludering, ungdomsmedvirkning eller ungdomsperspektiver i utviklingsprosjekter utenfor Norge? Da er vårt nye organisasjonsnettverk noe for dere!

Nettverket skal være en arena for faglig påfyll og erfaringsutveksling for ansatte eller styremedlemmer som jobber med utviklingsprosjekter i organisasjonen. Vi vet at det sitter mange ressurspersoner der ute i organisasjonene, og ønsker å lage et forum hvor mange kan dele erfaringer og bygge kompetanse sammen. 

Styrke kompetansen på ungdom

Gjennom våre nye organisasjonsnettverk ønsker vi å ha med representanter fra barne- og ungdomsorganisasjonene som jobber med ungdomsperspektiver i utviklingsprosjekter.

Målene med nettverket er å: 

  • Samle og styrke den ypperste kompetansen på ungdomsmedvirkning i utviklingsprosjekter utenfor Norge
  • Lage standarder for ungdomsmedvirkning i norsk bistand
  • Påvirke og opplyse om viktigheten av ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

Les mer om LNUs arbeid med Nord/Sør-spørsmål

Hva skal skje i nettverket? 

Planen er at nettverket skal møtes 4-6 ganger i året, og at nettverket møtes første gang den 6. april (OBS – ny dato). Møtet finner sted i LNUs lokaler på Tøyen i Oslo. 

Møtene vil inneholde faglige innledninger, fra både interne og eksterne innledere, med en påfølgende diskusjon og erfaringsutveksling om dagens tema. 

Nettverket er først og fremst rettet mot personer i organisasjonene som jobber direkte med utviklingsprosjekter, enten tillitsvalgte eller ansatte. Dere trenger ikke sende samme person hver gang. 

Fill out my online form.

#Nord/Sør #utvikling

Publisert 5. mars 2018

Kontaktperson

  • Ingvill Breivik

    Internasjonal rådgiver, Nord/Sør

    23 31 05 95
    ingvill@lnu.no

Topp