Erna og Børge har vært på mange turer til FN - nå kan du og din organisasjon få reise på tur til FN og ulike høynivåmøter! Vi kan ikke lov like høy selfie-faktor, men vi lover at det blir muligheter for det også. Foto: UN Norway

Nytt medlemstilbud: Bli med i en delegasjon på tur til FN

LNU har fått konsultativ status i FN! Det betyr at vi arrangerer studieturer til FN-møter framover - og første tur går til FNs høynivåkonferanse på atomvåpennedrutsning i mai.

LNU fikk i 2017 innvilget konsultativ status i FN. Denne statusen gir oss tilgang til en del FN-arrangementer som organisasjoner uten denne statusen ofte har vanskeligheter med å få tilgang til. Vi ønsker at alle dere i våre medlemsorganisasjoner skal få mest mulig ut av dette!

Framover planlegger vi å arrangere turer til relevante FN-arrangementer som medlemsorganisasjonene kan være med på. Første tur går til New York for å delta på UN High-Level Conference on Nuclear Disarmament (UNHLC) 14.-16. mai.

Organisasjonene må betale for reise og opphold selv, men LNU ordner akkreditering til møtene og bistår med praktisk hjelp og koordinering rundt turen.

Høynivåkonferanse om atomvåpen

UN High-Level Conference on Nuclear Disarmament (UNHLC) i New York er en oppfølging av forrige høynivåmøte på atomvåpennedrusting i 2013, og målet med konferansen er å ta nye skritt i prosessen frem mot enighet om en global avtale for å forby og eliminere atomvåpen.

En lang rekke sivilsamfunnsorganisasjoner kommer til å delta på konferansen. I tillegg til deltakelse på de offisielle møtene og arrangementene planlegger flere organisasjoner kampanjer og arrangement både før, under og etter UNHLC. Det betyr at det i tillegg til FN-møtene er en rekke arrangement og møter man kan delta på i løpet av dagene i New York.

The Abolition 2000 Youth Network er et nettverk av ungdomsledede organisasjoner og initiativ som jobber med atomvåpennedrusting, og de er svært aktive rundt UNHLC. Ungdomsnettverket skal sende en delegasjon til New York, og LNU planlegger å koble seg på denne delegasjonen og på de arrangementene som de skal være med på under UNHLC.

Planlagt opplegg:

 • Avreise til New York søndag 13. mai.
 • Deltakelse på konferansen 14.-16. mai. Deltakerne på turen deltar på de formelle møtene knyttet til UNHLC, sidearrangementer og andre relevante arrangement/kampanjer
 • LNU arrangerer frokostmøte e.l. for alle i LNUs delegasjon som et felles møtepunkt for dagen. Utover dette legger deltakerne opp til eget opplegg og bestemmer selv hva de ønsker å delta på.
 • LNU arrangerer et møte mellom LNUs delegasjon og den norske FN-delegasjonen i løpet av UNHLC.
 • 17. mai kan feires sammen med konsulatet/sjømannskirken i New York.
 • Hjemreise torsdag 17. mai (kveldstid). Det er også mulig å reise hjem kveldstid 16. mai for de som ønsker.
 • Politisk rådgiver på internasjonale spørsmål og generalsekretær deltar fra LNUs side
 • LNU ordner FN-akkreditering og bistår med praktisk hjelp og koordinering, men reise og opphold må dekkes av deltakerne.

Ungdomsdelegat fra LNU, Margrete Katanasho og representant fra Unge funksjonshemmede, styreleder Camilla Lyngen på ECOSOC Youth Forum i 2016. Foto: Norway UN

Kostnader og praktisk informasjon

Organisasjonene må betale for alle delene av turen selv, inkludert reise, hotell og mat. Vi i LNU bidrar med koordinering og akkreditering.

Vi har forsøkt oss på å lage et prisoverslag for hvor mye turen kan komme til å koste per deltaker på turen, men det er viktig å merke seg at dette kun er et anslag, ikke en endelig totalsum. Selv om det er dyrt å være i New York, er det også mulig å gjøre turen billigere, for eksempel ved å bestille ungdomsbilletter om det er tilgjengelig, eller bo billigere enn vi har anslått. 

Prisanslag (per person, med utgangspunkt i priser per februar 2018)

 • Fly Oslo-New York t/r, ca kr 3.000 *
 • Overnatting
  • Alternativ 1: Alenerom på hotell (fire netter), ca kr 8.000
  • Alternativ 2: Dobbeltrom på hotell (fire netter), ca kr 4.500
  • Alternativ 3: Airbnb-leilighet sammen med andre (fire netter), ca kr 4.000
  • Alternativ 4: Dobbeltrom på hostell (fire netter) (f.eks. Vanderbilt YMCA), ca kr 2.500
 • Diverse reiseutgifter, ca kr 1.500 

Totalt alternativ 1 (alenerom hotell): ca kr 12.500
Totalt alternativ 2 (dobbeltrom hotell): ca kr 9.000
Totalt alternativ 3 (Airbnb-leilighet): ca kr 8.500
Totalt alternativ 4 (dobbeltrom hostell): ca kr 7.000

* Flyprisene avhenger veldig av dato for utreise/hjemreise og hvor nær avreisedato billettene bestilles. Personer under 26 år kan bestille ungdomsbillett med SAS til redusert pris.

Kan vi skaffe ekstern finansiering? 

LNU skal gjøre alt vi kan for at turen og opplegget skal kvalifisere for internasjonal grunnstøtte. Hvis vi får til det kan organisasjonene som deltar (og som oppfyller kriteriene for å motta internasjonal grunnstøtte) regne med et tilskudd (utbetalt to år etter turen er gjennomført, altså i 2020) på anslagsvis 4.000 kroner.

Vil du være med?

Meld din interesse for å være med innen onsdag 21. mars. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en endelig påmelding til reisen, kun en mulighet for å melde interesse. 

Fill out my online form.

#FN #LNU Delegasjon #nettverk #organisasjon #reise #studietur

Publisert 6. mars 2018

Kontaktperson

Topp