Hva koster det egentlig å drive en barne- og ungdomsorganisasjon?

Vi skal i gang med en kartlegging av inntektene og utgiftene til medlemsorganisasjonene våre. Det gjør vi for å få mer kunnskap om hvordan vi kan jobbe for bedre støtteordninger og rammevilkår.

Vi i LNU har i dag sendt ut en spørreundersøkelse til samtlige av våre medlemsorganisasjoner. Formålet med denne undersøkelsen er å kartlegge inntektene og utgiftene deres, for å skaffe oss kunnskap om hvordan vi best mulig kan arbeide videre med å forbedre både støtteordninger og rammevilkår for barne- og ungdomsfrivilligheten i Norge. 

Informasjonen vi får skal brukes i rapporten «Ung frivillighet 2018», der temadelen vil omhandle medlemsorganisasjonenes inntekter og utgifter, samt hvilke utviklingstrekk vi ser og har sett de siste fire årene. 

Ingen organisasjon er lik

– Vi vet at alle våre medlemsorganisasjoner er organisert på ulik måte, har ulike utgifter og ulike måter å finansiere sine aktiviteter på. Det vi vet lite om er hvordan helheten ser ut, og det er det vi skal forsøke å finne ut gjennom denne undersøkelsen, sier LNU-leder Rode Hegstad. 

Hun håper alle våre medlemsorganisasjoner kan ta seg tid til å svare på undersøkelsen før påske. Det er generalsekretær eller daglig leder som skal ha fått undersøkelsen, og siste frist for å svare er 21. mars. Har du ikke mottatt undersøkelsen? Ta kontakt med prosjektansvarlig Julie Janssen på julie@lnu.no. 

Publisert 13. mars 2018

Kontaktpersoner

  • Julie Janssen

    Praktikant og ansvarlig for "Ung frivillighet 2018"

    23 31 06 00
    julie@lnu.no

Topp