Ungdomsdelegat Tora Voll Dombu (25) har vært i New York på FNs kvinnekommisjon. Her sammen med representanter fra KM Global. Foto: Privat

Reisebrev fra FNs kvinnekommisjon i New York

FNs generalsekretær er feminist og verden har diskutert kvinner på bygda sine rettigheter. Likestillingsdelegat Tora Voll Dombu (25) oppsummerer CSW i New York.

FNs Kvinnekommisjon (CSW) er, etter høynivåuka under generalforsamlinga, et av de aller største møtene i FN i løpet av året. Det kommer flere tusen tilreisende fra hele verden, og sivilt samfunn er veldig aktivt både i det offisielle programmet og parallelt med det som skjer i FN-bygningen.

Fikk applaus fra hele verden

Jeg fikk sitte på Norges plass i salen under den høytidelige åpninga av kommisjonen, sammen med flere fra den norske delegasjonen og Norges FN-ambassadør, Tore Hattrem. Det ble ønsket velkommen fra flere hold, men mest oppmerksomhet og høyest applaus fikk generalsekretær Antonio Gutierrez sitt innlegg, hvor han erklærte seg selv som en stolt feminist. Det var et viktig øyeblikk og har vært en snakkis i etterkant av åpninga.

Årets tema for FNs Kvinnekommisjon er kvinner og jenter på landsbygda. Dette ble markert under åpninga, ved at chair for kvinnekommisjonen, Geraldine Byrne Nason fra Irland, ba alle kvinner og jenter fra landsbygda om å reise seg, for å motta applaus fra salen. Det var fint å stå der sammen med andre jenter og damer fra alle land, som har til felles at vi kommer fra landsbygda.

En «vanlig» dag i FN

Jeg bor på et hotell ikke langt fra FN-bygningen, så det er enkelt å gå mellom alt som skjer. Like i nærheten bor også de andre i den norske delegasjonen, og mange nordmenn som er her som sivilsamfunnsdeltagere.

Dagene starter med morgenmøte i lokalene til den permanente norske delegasjonen til FN, hvor vi i delegasjonen går gjennom dagens program og hvordan man ligger an i arbeidet med sluttdokumentet som (forhåpentligvis) skal vedtas når møtet er over. Noen dager blir også sivilsamfunnsaktørene fra Norge invitert for å bli oppdaterte på hvordan man ligger an og for å gi innspill til delegasjonen.

Fra kjønnsidentitet til vold mot kvinner

Det offisielle programmet i generalforsamlingssalen er bare en liten del av CSW. Det er mange hundre «side events» både i og utenfor FN-bygningen, arrangert av FN-organisasjoner, medlemsland og sivilt samfunn. Her er det bare å velge og vrake mellom møter med alle slags tema, og man kan gå fra møte til møte hele dagen. Norge er med som arrangør på flere events, og norske sivilsamfunnsorganisasjoner har også flere events, gjerne i samarbeid med andre aktører.

Jeg har blant annet vært på arrangement om vold mot kvinner, sexisme, tilgang til finans og kreditt og om ungdom og kjønnsidentitet. I dag (onsdag) kommer den norske utenriksministeren og barne- og likestillingsministeren, som har travelt program resten av uka.

Usikkerhet om veien videre

Forrige gang kvinner og jenter på landsbygda var tema i kvinnekommisjonen (2012) klarte man ikke å bli enige om et sluttdokument, for første gang i kommisjonens historie. Også i år er det spenning knyttet til om man blir enige om status quo, om man klarer å komme seg et hakk videre i kampen for jenters rettigheter, eller om prestisjen i å bli enige om dokumentet er så stor at man kan godta å gå tilbake på viktige punkt for likestillinga.

Forhandlingene foregår stort sett i uke to av kommisjonen, når høynivåuka er over og de fleste har reist hjem. Forhandlingene avsluttes etter planen fredag 23. mars. 

Her kan du lese mer om LNUs arbeid med ungdomsmedvirkning i FN og om ungdomsdelegatene våre

#bygdeungdomslaget #likestilling #ungdomsdelegat

Publisert 20. mars 2018

Kontaktpersoner

Topp