Bjørn-Kristian Svendsrud (FpU), Amanda Gran (ANSA) og Mari H. Einang (Changemaker) er innstilt som nye ungdomsdelegater. Foto: FpU/ANSA/Changemaker

Disse tre er innstilt som nye ungdomsdelegater til FN

Bjørn-Kristian Svendsrud (FpU) og Amanda Gran (ANSA) er innstilt som ungdomsdelegater på menneskerettigheter. Mari Hasle Einang (Changemaker) er innstilt som klimadelegat.

LNU sender hvert år flere ungdomsdelegater til relevante FN-møter over hele verden. Ungdomsdelegatene på menneskerettigheter og klima skal velges på Barne- og ungdomstinget 20. og  21. april, og nominasjonskomiteen har nå levert sin innstilling.

– Nominasjonskomiteen har mottatt mange gode søknader, og det har vært hard konkurranse om årets delegatplasser. Det har vært vanskelig å velge ut hvilke kandidater som skal innstilles, men vi er overbevist om at vi har kommet frem til tre kandidater som med sin erfaring og kompetanse vil representere LNU på en fremragende måte i FN, sier leder av nominasjonskomiteen, Benjamin Skiaker Myrstad.

Ungdomsdelegatene på menneskerettigheter deltar på FNs generalforsamling i New York i september/oktober, mens ungdomsdelegaten på klima deltar på COP24 i Katowice, Polen i desember og mellomforhandlingene i Bonn, Tyskland i mai.

Nominasjonskomiteens innstilling

Ungdomsdelegater på menneskerettigheter:

  • Bjørn-Kristian Svendsrud (FpU)
  • Amanda Gran (ANSA)

Ungdomsdelegat på klima:

  • Mari Hasle Einang (Changemaker)

Bli bedre kjent med de innstilte kandidatene:

Bjørn-Kristian Svendsrud (FpU):

Bjørn-Kristian Svendsrud er formann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), og har bred politisk erfaring fra både FpU og Frp. Han er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo, og har erfaring med arbeid med menneskerettigheter fra både studier og politiske verv. Innenfor menneskerettighetsfeltet er Svendsrud særlig opptatt av LHBT+-rettigheter og vern mot tortur.

Amanda Gran (ANSA):

Amanda Gran er hovedstyremedlem i ANSA, og jobber som jr. engangement Officer i EAT. Amanda har en bachelor i statsvitenskap og internasjonale relasjoner fra University of British Colombia. Hun har bred internasjonal erfaring, blant annet som praktikant ved den norske ambassaden i Ottawa i Canada. Gran er særlig opptatt av å løfte frem barn og ungdoms stemme i saker som omhandler fred og sikkerhet, utdanning, migrasjon og matsikkerhet.

Mari Hasle Einang (Changemaker):

Mari Hasle Einang er medlem i Changemakers politiske utvalg for klima og miljø, og har tidligere både ledet utvalget og vært medlem av Changemakers sentralstyre. Hun fullfører for tiden en bachelor i internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Einang har omfattende erfaring med å arbeide med klima- og miljøpolitikk både nasjonalt og internasjonalt, og har deltatt på internasjonale klimamøter som delegat fra Changemaker flere ganger. Hun er særlig opptatt av klimafinansiering og tap og skade.

Nominasjonskomiteen har bestått av: Benjamin Skiaker Myrstad (LNU-styret), Maria Moe (tidligere ungdomsdelegat, KrFU), Øystein Kolstad Kvalø (Press), Synnøve Kronen Snyen (Sosialistisk Ungdom) og Hanne Løge (CISV Norge).

Les mer: Bli kjent med ungdomsdelegatene

#ANSA #but #Changemaker #FpU #innstilling #ungdomsdelegater

Publisert 22. mars 2018

Kontaktpersoner

Topp