Deltakerne på Agenda 2030 Up North fikk blant annet besøke et geotermisk kraftverk. Foto: Þorri Líndal Náttfari Guðnason

De nordiske og baltiske ungdomsrådene er enige om felles bærekraft-krav

Deltakerne på møtet Agenda 2030 Up North ble blant annet enige om å jobbe for økt energieffektivitet og mer fornybar energi, både i Norden og resten av verden.

Helgen 16.-18. mars deltok LNU på møtet Agenda 2030 Up North, sammen med representanter fra andre barne- og ungdomsråd i de nordiske og baltiske landene.

Møtet fant sted på Island, og temaet for møtet var bærekraft. Målet var å finne ut hvordan ungdom kan jobbe sammen, på tvers av landegrenser, for å nå bærekraftsmålene om ren energi (bærekraftsmål 7) og ansvarlig forbruk og produksjon (bærekraftsmål 12). 

Norden og baltikum står sammen

Representanter fra de nasjonale ungdomsrådene i Norge, Sverige, Finland, Island, Åsland, Færøyene, Latvia, Litauen og Russland deltok på møtet. Gjennom helgen fikk de mulighet til å dele erfaringer med hverandre, lære mer om hvordan Island jobber for å oppfylle Agenda 2030, og hvordan ungdom i de nordiske og baltiske landene kan jobbe sammen for å nå bærekraftsmålene. 

På programmet i helgen stod blant annet besøk til Hellisheiði geotermiske kraftverk, som henter fornybar energi i form av varme fra bakken. Den store vulkanske aktiviteten på Island gjør at geotermisk energi kan brukes til elektrisitetsproduksjon og fjernvarme i stor skala. Island er faktisk det landet i verden med størst andel av sin elektrisitetsproduksjon fra geotermisk energi.

Deltakerne møtte også representanter fra ulike miljøvernorganisasjoner og Islands klima- og miljøminister, Guðmundur Ingi.

Økt energieffektivitet og bærekraftig produksjon

Resultatet av møtet er en rekke felles krav, som ungdomsrådene i alle landene som var representert ble enige om å jobbe for, både lokalt, nasjonalt og globalt. 

Deltakerne på Agenda 2030 Up North ble enige om å jobbe for:

 • redusert energiforbruk og økt energieffektivitet
 • ren, fornybar og tilgjengelig energi som ikke er miljøskadelig
 • at det må tas hensyn til bærekraft, spesielt energieffektivitet, i bygging og ombygging av offentlige bygninger
 • overgang til en sirkulær økonomi
 • identifisering av og økt bruk av produksjon som er bærekraftig, holdbar og gjennomsiktig
 • økt satsing på informasjon om og innsats for å fremme forbrukervalg som er bærekraftige, for eksempel gjennom merking av produksjonssted og karbonavtrykk

#internasjonalt #klima

Publisert 3. april 2018

Kontaktperson

 • Thea Willoch Njaastad

  Politisk rådgiver, internasjonale spørsmål

  97 07 43 39
  thea@lnu.no

Topp